ԱԶԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ

(ցուցի.) NBH 1-0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ն. Զգացուցանել. զեկուցանել. ազդել. խապէր էթմէք *Զոր մարգարէն տերամբ ազդեցոյց: Ազդեցոյց ʼի ձեռն դռնապանին՝ հօր վանիցն: Ազդեցուցին վասն նորա՝ արքային ... Առաքեցայ ազդեցուցանել քեզ ... Ազդեցոյց ʼի գեօղն. Նար. ՟Զ՟Բ: Վրք. հց.: Հ=Յ.: Եւ ազդոյ ցուցանել. յուշ առնել որպէս զգուշալի. *Ճարտարքն ʼի բժշկաց յորժամ ազդեցուցանեն զցաւն, ապա մխիթարութիւն ցաւոցն մատուցանեն. Մեկն. եբր.: Եւ ներգործել. առնել. *Մի էութենէ, որ զամենայն յամենայնի ազդեցուցանէ. Եզնիկ.: *Ազդեցուցանող յստորեւ կացեալսն. Մագ. ՟Ի՟Թ: 2-1041 ԱԶԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. ըստ ՟Գ նշ. կամ Հաստել որպէս ազգոյ. հաստատել. μηνόω statuo *Որ առ ʼի մէջ է բանիւս (տրամախոհութեան), մի զսա (զաշխարհս) ըստ վայելչականն բանին բնաւորեալ ազդեցուցանէ աստուած. Պղատ. տիմ.: Կամ Դրդել. շարժել. *Թշնամին իմ դեւն զկոյս ոմն ազդեցոյց բերել առ իս ձեռագործ վշոյ. Վրք. հց. ՟Ի՟Ա. ձ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.