ԻՆՔՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0859 Chronological Sequence: 5c, 12c, 13c գ. αὑταρεσκεία sibi ipsi placere Ինքնահաճն լինել. ինքնահաւանութիւն. ամբարտաւանութիւն. հպարտութիւն. ... *Ոմանք զսնափառութիւն եւ զամբարտաւանութիւն ինքնահաճութիւն կամին սահմանել. Կլիմաք.: *Որ ըստ իւր ցանկութեանն ընտրեսցէ զգործն. ամբաստանութիւն զինքենէ բերէ՝ նախ առաջին զինքնահաճութիւն. Բրս. հց.: *Ոչ ել յաշտարակ ինքնահաճութեան. Լմբ. առ ոսկան.: Մերթ թուի նշանակել՝ Ինքնակամ յօժարութիւն. բայց մարթի բերիլ եւ ʼի ՟ա. նշ. յասելն. *Իսկ եթէ ʼի կողմանէ աղջկանն առանց օրինացն սահմանի ինքնահաճութեամբ փորձի ոք դարձուցանել. Մխ. դտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶԻՆՉՊԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0736 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Զի՛նչպէտ կամ ումպէտ ընթացք կենաց. ինքնագլխութիւն. ինքնահաճութիւն. անպիտան եւ անկարգ հաճոյք անձին. ... *Ոչ թողեր զազգս մարդկան ʼի կամս անձանց զինչպիտութեան իւրեանց. Ագաթ.: *Ի կամս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԻՆՔՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ. *Զյամառութիւնինքնա հաճոյութեան առն քո տեսէր. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0305 Chronological Sequence: Early classical, 7c գ. Որպէս Ինքնահաճութիւն. հաւանութիւն ընդ կարծիս մտաց իւրոց՝ իւիք պաշարմամբ. յն. նախադատութիւն. πρόκριμα praejudicium. *Զայդ պահեսցես առանց մտահաճութեան, մի՛ ինչ առնել աչառանօք. ՟Ա. Տիմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԷՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0819 Chronological Sequence: 12c գ. որ եւ ՎԷՍՈՒԹԻՒՆ. Վէսն գոլ. ինքնահաճութիւն. խստապարանոցութիւն. *Մեղայ վէսութեամբ. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.