ԱՅՈ

(-) NBH 1-0093 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c մ. ԱՅՈ՛. Այդ այդպէս է. եւ կարի իսկ քաջ. արդարեւ. յիրաւի. անշուշտ. ամէն ասեմ. հա՛ հրամերես. ... (լծ. հյ. յաւէտ.) ναί, νή, ἧ μήν nae, etiam, certe, ita *Մակբայ բաղստորագրութեանն. այո՛յ, հայո՛յ. եւ խուներդմնականն, հա՛. *Եղիցի ձեր բան, այո՛ն՝ այո՛, եւ ոչն՝ ո՛չ. զի աւելին քան զայն ʼի չարէն է. Մտթ. ՟Ե. 37: եւս եւ Յկ. ՟Ե. 12: ՟Բ. Կոր. ՟Ա. 17: *Այո՛, օրհնելով օրհնեցից զքեզ: Ասէ իւրաքանչիւր ոք ցեղբայր իւր. այո՛, քանզի ʼի մեղս եմք. եւ այլն. ուր ասէ Եփրեմ. *Այո՛ այո՛, արդ յիշեցաք, զի հասին մեզ այն մեղք կարեացն եղբօրն մերոյ": *Ա՞յդ է ուրախութիւնն. եւ նա ասէ, այո՛ այս է: Ուստի՞ գաս, թերեւս յարքայութենէ՛ անտի. եւ ասէ, այո՛ իսկ, յարքայութենէ անտի գամ. Ագաթ.: *Այո՛ առ ամենեսին ամենայնիւ ամենայնի կարօղ ես. Նար. ԻԵ: *Այո՛ մարդ հայի յերեսս մարդոյն, Աստուած ʼի սիրտս. Մագ. ԾԲ: *Տէրն ʼի չարէն ասաց զաւելին քան զայոն եւ զոչն. Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա: ԱՅՈ՛ ԱՅՈ՛. Կրկնութիւն վերնոյն առ առաւել հաստատութիւն. *Այո՛ այո՛, եւ ես իմ եմ ʼի նոցանէ. Նար. ԼԳ: Կամ իբր վա՛շ վա՛շ. εὗγε εὗγε euge euge! *Եւ ասացին, այո՛ այո՛, տեսին աչք մեր. Սղ. ԼԴ. 21:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Idioma armenio — Armenio Հայերեն / Hayeren Hablado en  Armenia  Georgia …   Wikipedia Español

  • ԱՐԴԱՐԵՒ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. (որպէս թէ արդարիւ, արդարութեամբ. տե՛ս եւ ԱՐԴԵՕՔ, եւ ԱՐԴԵԱՄԲՔ.) ἁληθῶς vere, ἑπ’ ἁληθείαν, ἑν ἁληθεία in veritate, certe, ὅντως revera Ճշմարտիւ. Ճշմարտութեամբ. Ճշմարտապէս. ստուգիւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՅՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0918 Chronological Sequence: Unknown date գ. σκίρτημα saltus. Խայտալն. ցնծութիւն. հրճուանք. *Խնդութիւն իբրեւ խայտանք իմն են հոգւոյն ըստ կամացն աւետեօք. Բրս. գոհ.: *Ասելն կրկնակի խայտանօք առ միմեանս, այո՛ այո՛. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Traditional Armenian orthography — (also known as classical orthography and Mashdotsian orthography) is the orthography developed during the early 19th century for the two modern dialects of the Armenian language Eastern Armenian and Western Armenian. It is used primarily by the… …   Wikipedia

  • Алло — У этого термина существуют и другие значения, см. Алло (значения). Алло  приветствие при разговоре по телефону, предложенное Томасом Эдисоном.[1] Содержание 1 Телефон 2 Аналоги слова …   Википедия

  • ԱԽՄԱՐ — (ի, աց) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. ԱԽՄԱՐ որ եւ ՏԽՄԱՐ. ἱδιώτης, σκαιός, εὑήθης idiota, rudis, imperitus Տգէտ. ռամիկ. գռեհիկ. անուսումն. թանձրամիտ. պարզամիտ. տղայամիտ. ... աարաբ. եզ. ղումր, յոքն. աղմար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.