ԻՆՔՆԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-0860 Chronological Sequence: 6c, 8c չ. Ինքն ինքեան տէր լինել. ʼի չափ հասանել կատարելութեան. կամ ուսման. գոյաւորիլ եւ զրգանալ իրաց. եւ կալ մնալ ʼի նոյնութեան. *Եւ ոչանկատար վարձամբ յանգեալ արուեստից ինքնացայ. Խոր. ՟Գ. 62: *Եթէ ʼի նուազութեան եղիցին հարկաւորացն ... յանկարծօրէն ակնկալեալք զառատութիւն եւ զառաւելութիւն պիտոյիցն ինքնացեալս գըտանիցեն: Ոչ ինչ՝ որ զկնի լոյսնոյս է՝ ինքնանայ. այլ ամենայն ինդ փոքր եւ մեծ, զոր օրինակ ʼի սքանչմն, յարուեստագիտէն՝ այն որ ըստ երկնին է անտեսիլ բանին՝ ջլաձիգ լինել բնաւորեցաւ: Կենդանեաց ազգք եւ տնկոց ինքնանան: Յորոց ամենեցունց ինքնացեալ կայ նմայ ʼի նմին նմանութեան, ոչ յեղեղեալ. Փիլ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.