ԱՅՍՉԱՓ

(ի, ից կամ աց. եւս եւ -փիք, -փեաց) NBH 1-0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. ԱՅՍՉԱՓ. τοσοῦτος, τηλικοῦτος tot, et tantus Որ ինչ է այսու չափով. այսքան. այսպիսի, այսպէս մեծ կամ փոքր, շատ, եւ այլն. ասչափ, ասչաք. ... *Հրաման ետ նմա զայսչափ գանձս հանել: Այսչափ ժամանակս ընդ ձեզ եմ: Այսնչափ հաց, մինչեւ յագեցուցանել զայսչափ ժողովուրդ: Այսչափ բազմութիւն վկայից: Այսչափ մեծութիւն քո. եւ այլն: *Ի վերայ այսչափ ստգտանաց: Զայսչափ օգտութեանցն պատճառ. Պիտ.: *Ի՞ւ կեցցուք այսչափ այնչափ զօրաց բազմութիւնք. ՃՃ.: *Այսքան եւ այսչափիցս (մեզ) բարեգործողն Աստուած. Բրս. հց.: *Առ այսչափաց մատակարարութիւն՝ բազում ժամանակ լինի ʼի վերայ: Արդ այսքանից եւ այսչափաց արկածից չարեաց ʼի վերայ արկելոց եւ այլն. Փիլ. լին. ՟Բ. 7 եւ Իմաստն: մ. ԱՅՍՉԱՓ. իբր մ. Այսու չափով. ցայսչափ. *Եւ ոչ այսչափ միայն (յն. եւ ոչ միայն), այլ եւ մեք իսկ՝ որ զպտուղ հոգւոյն ունիմք եւ այլն. Հռ. ՟Ը. 23: *Այսչափ եւեէ գիտել. Ագաթ.: *Այսչափ ասել բաւական է. Լմբ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՍՔԱՆ — (այսքանոյ կամ նի, նից.) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՅՍՔԱՆ ԱՅՍՔԱՆԻ. Որ ինչ է այսու քանակաւ՝ մեծութեամբ՝ հաւասարութեամբ՝ համեմատութեամբ. տե՛ս եւ ԱՅՍՉԱՓ. ասքան. ... τοσοῦτος, τηλικοῦτος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՓ — (ոյ, ոց, կամ ու, ով կամ աւ, կամ ու, ուց.) NBH 2 0572 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. μέτρον mensura եւ temperamentum, modus συμμετρία apta proportio, moderatio διαμέτρησις dimensio… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γεναρχής, ἑθνάρχης , gentis auctor, princeps Պետ եւ նախածնօղ ազգի մարդկան, եւ առանձին ազգի. նախահայր. նախահաւ. նահապետ. *Գործակից լինէր ազգապետի մարդկան ամենայն ինչ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԳ — (գի, գաւ, աղագս, յաղագս.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ, տճկ. ըլաճ, իլաճ ) Հանճարաւոր եղանակ, կերպ. օրինակ. հնար. ճարակ. դեղ եւ դարման. τρόπος modus ... *Սեռ եռակի ասի. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍԱՆԱԿ — ( ) NBH 1 0094 Chronological Sequence: 8c, 10c ա.մ. Այսպիսի. այսգունակ. այսպէս. *Վերբերական է, որ եւ նմանական. ո՛րգոն, այսանակ, այսպիսի. այսչափ, այսքան. (ուր օրինակք ինչ վրիպակաւ գրեն ԱՅՍԱԿԱՆ:) *Կարաւան թշնամեացն այսանակ ձաղանօք գնացեալ մտին ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: 12c մ. Յայսմ հետէ եւ առ յապա. հետեւաբար յայժմու ժամանակէ կամ յայսմ օրէ եւ անդր. ասկից էտեւ, ա՛լ. ... ἁπὸ τοῦ νῦν, λοιπόν a nunc, իբր ab hoc tempore, dehinc, deinceps, in posterum, de caetero *Մեռայց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՉԱՓԻՔ — (փեաց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՅՍՉԱՓ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԷԹ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.