ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0095 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c մ. Այսպէս. ասանկ. *Զիմաստութիւն հեշտալի պտուղ ձիթենւոյս կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար: Իր՝ որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ. Պիտ.: *Այսպիսաբար՝ նանրական մտօք թագ կապեալ սպարապետին. Յհ. կթ.: ա. Կամ ա. այս ինքն այսպիսի. τοιουτότροπος hujuscemodi, id genus ասանկ. ... *Խորշակս եւ թօնս, եւ որ ինչ միանգամ այսպիսաբար է. Փիլ. քհ.: *Այսպիսաբար վերաբերութեամբ, կամ կրթութեամբ: Այսպիսաբար իմն վայելիւք. Պիտ.: *Այսպիսաբար յինքեան ունելով զեկուցանէ մեզ միտս. Յհ. իմ. ատ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՍԲԱՐ — ( ) NBH 1 0094 Chronological Sequence: 6c, 11c մ. Տ. ԱՅՍՊԷՍ. որ եւ ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ. *Այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին. Պիտ.: *Այսբար յարմարեալ արբուցանէ: Այսբար իմասցիս եւ զմեզ: Այսբար եւ իմաստասիրաց անձինք. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Early classical, 8c ԱՅՍՊԻՍԻԱԲԱՐ ԱՅՍՊԻՍԻՕՐԷՆ. Տե՛ս ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ. մ. եւ ա. *Զայսպիսիաբար բաժանեալն ... Այսպիսիաբար դաւանութեամբ. Խոսրովիկ.: *Մոլորեցոյց զմարդիկ խորհել զայսպիսիօրէն խորհուրդս. Վեցօր. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Early classical, 8c ԱՅՍՊԻՍԻԱԲԱՐ ԱՅՍՊԻՍԻՕՐԷՆ. Տե՛ս ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ. մ. եւ ա. *Զայսպիսիաբար բաժանեալն ... Այսպիսիաբար դաւանութեամբ. Խոսրովիկ.: *Մոլորեցոյց զմարդիկ խորհել զայսպիսիօրէն խորհուրդս. Վեցօր. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: 11c Տ. ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ. մ. ա. *Այսպիսօրէն գործով. Լաստ. ՟Ժ՟Ա. ԺԵ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵԿՈՒՑԱՆԵՄ — (կուցի, կո՛.) NBH 1 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ն. μηνύω, δηλόω, προσανατίθεμαι indico, declaro, refero, expono, denuncio Զգացուցանել. իրազեկ՝ իրազգած առնել. տեղեկացուցանել. ծանուցանել. յայտ առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՅԵԼ — (ելք, ելից.) NBH 2 0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. τέρψις, ἁπόλαυσις fruitio, usus, commodus, delectatio, voluptatio, deliciae, voluptus. Անդորր վարումն ստացելոց. որ եւ Վայելումն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0802 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 14c գ. ἁναφορά relatio. Վերաբերիլն, եւ իլն՝ ըստ ամենայն առման: Որպէս Բերումն ʼի վեր յերկինս առ աստուած. *Ոգիք մարդկան ... իմացական բնութիւն ... վերաբերութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.