ԼԱՅՆԵՄ

(եցի.) NBH 1-0878 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 14c ն. πλατύνω dilato. Լայնացուցանել. ընդարձակել. լանցընել. ... *Լայնեցին դժոխք զանձինս իւրեանց. Ես. ՟Ե. 14: *Պարիսպն բաբելոնի լայնեցաւ. Երեմ. ՟Ծ՟Ա. 58: *Լայնեն զգրապանակս իւրեանց. Մտթ. ՟Ի՟Գ. 5: ԼԱՅՆԵԼ. Անդորր առնել, դիւրել. *Եթէ լայնես նեղութեանս, անդորրիչ ես. Նար. ՟Հ՟Զ: *Տրտմութիւն նեղէ զմարմինն, եւ ուրախութիւն լայնէ եւ ընդարձակէ. Բրսղ. մրկ.: ԼԱՅՆԵԼ. Բանալ, պարզել, յայտնել. ... *Լայնել քեւ բարի զնրբութիւն ծածուկս խորհրդոց. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Լայնէր առաջի իմ զաստուածային գործս եւ զխորհուրդս. Լմբ. սղ.: կր. Որպէս եւ կր. պէսպէս նմանութեամբ. ... *Մի՛ լայնիր շրթամբք քով. Առակ. ՟Ի՟Դ. 28. այսինքն մի ընդարձակեր զբանս շատախօսութեամբ, կամ մի՛ լինիր անդուռն բերան: *Լայնեցար ամենայն անցաւորաց ճանապարհի. յն. բացեր զսրունս. Եզեկ. ՟Ժ՟Զ. 25:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.