ԱՅՏ

(ի ից) NBH 1-0096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - ԱՅՏ մանաւանդ ԱՅՏՔ. Որպէս թէ այտուցեալ կամ ʼի յայտք եկեալ մասն երեսաց. որ եւ ԹՈՒՐԾ. որպէս եւ երես՝ իբրեւ երեւեալ. Փափուկ մասն ծնօտից դիմաց՝ ʼի գոյն խնձորոյ կամ դեղձի, որոյ ներքին կողմն ասի թուռ. երես, թուշ. ... μῆλον (որ եւ խնձոր). παρεί mala, gena, maxilla *Իբրեւ զկեղեւ նռան են այտք քո. Երգ. ՟Դ. 3: ՟Զ. 6: *Յերկոցունց կողմանց շուրջ զշրթամբքն այտս որոշելով. Նիւս. կազմ. ԺԳ: *Զսնգոյրն ʼի յայտսն ծեփելոյ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5: *Ջախջախեալ մանրեցաւ ոսկերք այտիցն. Ճ. ՟Ա.: *Ծաղր ասէ՝ ո՛չ այտիւքն անկեալ հնչումնն եռանդեամբ արեանն, այլ զանապակ զուարթութիւնն. Բրս. գոհ.: *Իբրեւ զնկար գեղեցկայարմար զայտսն զարդարէին. Լաստ. ԾԶ: *Պայծառանայ դէմքն գունովն, սկսանի մորուսն ʼի վերայ այտիցն բողբոջել. Լմբ. սղ.: *Երեւակ կենացդ փայտի ձեւասցի ʼի պատկեր այտիս: Որ յայտս մաքուրս՝ հերս ընծայես. Նար. ԿԵ. ԿԳ: *Ոչ զայտս ցտել. Մանդ. ՟Է: *Ո՛չ ասաց՝ վա՛յ զինեւ, եւ զայտս ոչ պատառեաց. Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԹՈՒՇ — (թշի կամ թշոյ.) NBH 1 0822 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c գ. Այտ ուռուցեալ. որ եւ ԹՈՒՐԾ ասի. թուշ. ... *Ստեղունքն աշտանակին՝ թուշքն են. Ի գիրս խոսր.: եւ Տօնակ.: *Զլեզուսն ածեն զթօշքն, եւ ղօղանջեն մանաւանդ՝ քան թէ զրուցատրեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒՐԾ — I. (թրծոյ.) NBH 1 0822 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. γνάθος mala, maxilla, bucca Թուշ. այտ ուռուցեալ. *Հանեալ ʼի նմանէ զնիզակատէգն՝ ընդ թուրծն հանէր, եւ բազում զիւր թափէր զատամունսն. Բուզ. ՟Ե. 37: *Նմանեցաւ մանկտւոյ, որ զթուրծսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 2 0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 15c ա. φανερός, δῆλος, η, ον, γνώριμος manifestus եւն. Տ. ՅԱՅՏՆԻ. որոյ է արմատ. (լծ. հյ. Այտ՝ որպէս ʼի դուրս երեւեալ, եւ այտուցեալ. մանաւանդ թ. այտըն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.