ԱՅՏԻ

(-) NBH 1-0096 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c մ. ԱՅՏԻ. որ եւ գրի ԱՅԴԻ. ἑκεῖθεν, ἑντεῦθεν istinc, illinc Ի տեղւոջէդ յայդմանէ. եւ յայդց իրաց. տակից, հոտկից. ... *Եւ ոչ այտի ոք առ մեզ անցանել: Ե՛լ այտի. եւ ասէ Յովաբ, չելանեմ. Ղկ. ԺԶ. 26: ՟Գ. Թագ. ՟Բ. 30: *Ոչ վրիպեսցի այտի բան, մինչեւ կատարեսցի ամենայն. Փարպ.: Եւ եւս իբր այդր. անդր. հոտ տեղը, հոն. ... ἑκεῖ illic, ibi *Յոտն կաց դու այտի. Յկ. ՟Բ. 3: ա. ԱՅՏԻ. իբր ա. յայդմանէ. յայդց. դ (յօդ). ὀ, ἠ, τὸ hic, haec, hoc *Ե՛լ ʼի տապանէ այտի: Բազումք ʼի մանկաւոյ այտի. Ծն. ՟Ը. 16: ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 20: *Ի պատուհասէ այտի: Ի յունականաց այտի. Ագաթ.: *Ի բարեսիրութենէ այտի ձերմէ: Դա՛րձ ʼի բարկութենէ այտի. Յհ. կթ.: *Ի մասանց այտի քումդ գթութեանց: Ի քոյոց այտի պարգեւեալ շնորհեա՛. Նար.: *Զի մի՛ ոք ʼի մեղաց այտի լսելով այսպիսի բանս. եւ այլն. Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴԻ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՅՏԻ. (որոյ արմատն է ԱՅԴ:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՏՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date մ. ԱՅՏՈՒՍՏ կամ ԱՅԴՈՒՍՏ. Տե՛ս ԱՅՏԻ. *Եւ այդ պիտանացու այտուստ իմացեալ. Բրս. չար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՈՒՑԱՆԵՄ — (բուցի, բո՛.) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ποτίζω poto Տալ ըմպել. լնուլ զծարաւն. խմցնել. ... *Արբուցանել զխաչինս, կամ խաչանց: Արբո՛ ինձ սակաւ մի ջուր ʼի սափորոյ այտի: Արբուցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. Սէր բարւոյ, առաքինասիրութիւն. եւ Մարդասիրութիւն. *Որքան իմն յինքան զբարեսիրութեանն կարաց բերել զնախանձ. Պիտ.: *Ըստ որում եւ ընկալայք իսկ (յԱստուծոյ) պարգեւ՝ ʼի բարեսիրութենէ այտի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՀԻՃ — (հճի, ճաց.) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. δημίος, βασανιστής, ὐπερέτης carnifex, tortor, apparitor եւն. Պաշտօնեայ ատենի. կալանաւորակապ. տանջիչ պատժաւորաց, եւ մատնիչ մահու. ... Տե՛ս ՟Դ. Թագ. ՟Ի՟Թ. 14: Մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԱՆԵՄ — (ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՀԱՒԱՏԱՄ — (ացի.) NBH 1 0806 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. ԹԵՐԱՀԱՒԱՏԱՄ ԹԵՐԱՀԱՒԱՏԵՄ ԹԵՐԱՀԱՒԱՏԻՄ. ἁπιστέω non credo, diffido Առ յետինս գրի առաւել՝ Թերեհաւատել. Թերահաւատ լինել. անհաւատանալ. չհաւատալ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՔԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0908 Chronological Sequence: Early classical չ. ԼՔԱՆԱԼ. իբր Լքանիլ. *Մի՛ լքանայցես դու ʼի պնդութենէ այտի քումմէ. Մծբ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.