ԱՅՏՈՒՄՆ

(տման, տմունք, մանց.) NBH 1-0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c գ. Այտնուլն, եւ այտոյց. որպէս խաղաւարտ, ուռոյցք. հետք գանից ʼի մորթ մարմնոյն. ուռէցք. ... οἵδημα, φύσημα, ὅγκος tumor *Այտումն. ուդէմա. (յն. ոիտիմա, կամ իտիմա) Գաղիան.: *Այտումն ʼի մարմնի ունիցի: Զջրագողութիւն, եւ զայտմունս եւ զզայրացմունս մարմնոյ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: եւ Ոսկ. ապաշխ. ՟Ե: *Տեսանելով զայտումն զայրացեալ ախտին. Վրք. հց. ԻԶ: *Այտումն թունից. Լմբ. սղ.: Իսկ Ես. ՟Ա. 6. *Ոչ վէրք, ոչ այտումն, ոչ հարուածք խղխայթեալք". յն. հետք գանից: Կամ ուռնուլն այլով օրինակաւ. եւ փքացումն. ուռիլը, տկռիլը. ... *Իսկ փողն՝ միթէ եղջի՞ւր ինչ գոչիցէ: Թռալիր օդով՝ փողիցն այտմամբ. Ագաթ.: *Այտումն խորհրդոց ապիրատութեան. Յհ. կթ.: *Ի քաղաքն ապաստանեցի այտման. Սկեւռ. աղ.: *Զայտումն հպարտութեան. Վրք. ոսկ.: *Զամբարտաւանութեանն այտումն. Սարկ. պատկ.: ԱՅՏՈՒՄՆ ասի առ Գաղիանոսի եւ որ ինչ ʼի վեր երեւի յայտս կամ յերեսս մարդոյ. որպէս դեռաբոյս հերք մօրուաց, կամ մազ աղուամազ. եւ բիծք կամ պիսակք ծաղկան: ... ἵονθος lanugo primipili, villus, et faciei lentigo

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՏՈՒՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՅՏՈՒՄՆ. *Զչարագործին նիւթիցն այտուցմունս գթածաբար առողջացուսցես. Նար. ԺԸ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՉԻՒՆ — (չման.) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 13c գ. ԽԱՆՉԻՒՆ ԽԱՆՉՈՒՄՆ. βρύχημα rugitus եւն. Խանչելն. կանչիւն. գոչիւն. *Լսել զխանչիւրն ցռուց. Եփր. դտ.: *Ուժգնակի խանչմամբ գոռացեալ. Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Ոչ սակաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆՉՈՒՄՆ — I. (չման.) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. ԽԱՆՉԻՒՆ ԽԱՆՉՈՒՄՆ. βρύχημα rugitus եւն. Խանչելն. կանչիւն. գոչիւն. *Լսել զխանչիւրն ցռուց. Եփր. դտ.: *Ուժգնակի խանչմամբ գոռացեալ. Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Ոչ սակաւ խանչմունք եւ բարբառք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԳՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c գ. κίνδυνος periculum, discrimen praelii ἁγών certamen (stadii) ἅσκησις exercitatio եւն. Ճիգն. ճգունք. նեղութիւն. վիշտ. տագնապ. կիրք. չարչարանք. քիրտն. վաստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 2 0322 Chronological Sequence: Early classical Գրչութիւն անստոյգ. որ կա՛մ է Յայտնումն, եւ կամ Այտումն. *Յղին (յետ հինգ ամսեան) ընդերացն յայտմամբ թաքչել ոչ ունի. Իգն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0486 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ն. πνέω spiro, flo ἑμπνέω inspiro διαπνέω perflo ὐποπνέω sufflo φυσάω, ἑκφυσάω exsufflo, exspiro συρίζω, διασυρίζω sibilo. Շունչ կամ սիւք ʼի դուրս բերել. փչել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԷՐ — (վիրի, րաց.) NBH 2 0819 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c գ. τραῦμα vulnus πληγή plaga եւ այլն. Հարուած եւ պատառուած ʼի մարմին. խոցուած. խոց. եւ Կեղ. սպի. քոս. ... (լծ. եւ լտ. ֆէ՛րիդում ). *Այր սպանի ʼի վէրս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐՈՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 2 0898 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Տրորիլն. *Զոտս նորա ունէր այտումն ... եւ զգոգ նորա տրորումն, ʼի ծնանել զորդունս. Եւս. պտմ. ՟Ա. 8: *Չարալլուկ ուռուցմամբ զտրորումն առնոյր մարմինն. Արծր. ՟Դ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՐՏԻՆ — ( ) NBH 2 0920 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c, 13c ա.մ. Ցրտային. ցուրտ. ցրտագին. պաղ, պաղած, եւ մսած. ... *Հուր ջերմին եւ չորին, ջուր ցրտին եւ գիջին. օդ ջերմին է եւ գիջին, հող, ցրտին եւ չորին. Լծ. ածաբ.: *Յորովայնն ժողովեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՔԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0966 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ՓՔԱՆՔ ՓՔԱՑՈՒԹԻՒՆ ՓՔԱՑՈՒՄՆ. Փքալն. փքանալն. փքումն. *Պատճառս ամբարտաւանութեան եւ փքանաց առնել. Բրս. թղթ.: *Զխրոխտանս զսնոտի փքանաց ʼի բա՛ց ընկեսցես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.