ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ

(-) NBH 1-0883 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա.գ. ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ. որ կայ ʼի լերին. բնակիչ լերանց. եւ Լեռնաբնակ միայնակեաց. *Ոչ միայն զքաղաքացիս, այլ եւ զվայրաբնակ լեռնակեացս. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Գ: *Եւ երթեալ՝ լեռնակեաց սորամուտ ծակախիթեղեալ. Կորիւն.: *Ուր ջգնաւորն քրիստոսի ծակամուտ լեռնակեցիկ եղեալ. Խոր. ՟Բ. 80: *Երանեմ լեռնակեցացն հանապազորդաց որք հրաժարեալ են յաշխարհէ. Վրք. հց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ — ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա.գ. ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ. որ կայ ʼի լերին. բնակիչ լերանց. եւ Լեռնաբնակ միայնակեաց. *Ոչ միայն զքաղաքացիս, այլ եւ զվայրաբնակ լեռնակեացս. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Գ: *Եւ երթեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԱՌՆԱԴԷՏ — ( ) NBH 2 1054 Chronological Sequence: Unknown date ա. մ. Որպէս դէտ նստեալ ʼի լերին. որում լեառն է որպէս դիտանոց. լեռնակեաց ճգնօղ, եւ ճգնելով. *Լեառնադէտ ունայնացան ʼի ծփանաց մարմնազգեցից, տքնութեամբ եւ աղօթիւնք յոյժ դասակից եղեն վերնոցն. Տաղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԱՌՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0881 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԼԵՌՆԱԿԱՆ, եւ ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ. *Արս միանձունս լեառնականս: Մենակեաց անապատակեաց լեառնական սքանչելի. Բուզ. ՟Է. 27: ՟Զ. 6: *Զտեսանիցե՞ս զլեառնականսն (յն. զ՝ի լերինսն), զի նոքա եւ զտունս թողին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԱՌՆԱԿԵԱՑ — ( ) NBH 1 0881 Chronological Sequence: 13c Տ. ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ. *Միայնակեացք եւ լեառնակեացք. Վրդն. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆԱԿԵԱՑ — (կեցի, ցաց.) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c գ. μονάζων (յորմէ Մոնոզոն). μοναχός , μοναστής monasticam vitam agens, degens; solitarius, monachus. Որ միայն կեայ յանապատի. անապատաւոր. միայնաւոր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՐԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 2 0730 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 13c ա. Ծառամուտ. անձաւամուտ. *Լեռնակեաց միայնակեաց սորամուտ ծակախիթ եղեալ. Ագաթ.: Կորիւն.: *Մարդիկ սորամուտք եւ քարագնացք ելին ʼի գլուխ ապառաժոտ լերին. Ուռպ.: *Վիմասոյզ սորամուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՕՇ — (ի, ից.) NBH 2 1019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. τράγος hircus χίμαρος haedus αἵξ caper. Նոխազ խոյ այծեաց. քաղ. արու այծ. նիհազ. ... *Եւ ահա քօշ մի այծեաց: Եւ քօշին եղջիւր մի էր ʼի մէջ աչաց նորա: Քօշ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.