ԼԻՆԳԻՐՈՆ

(-) NBH 1-0886 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c - ԼԻՆԳԻՐՈՆ կամ ՂԻՆԳԻՐՈՆ, որ եւ ԼԻԳԻՐՈՆ, ԼԻԳՐՈՆ, ԼԻԳՐԻՈՆ, ԼԻՒԳՐԻՈՆ. λυγκούριον, λιγγούριον lyncurium; electrum, quod e lyncis urina concrescit. Բառ յն. լինգուրիօն (որպէս թէ մէզ կամ ագի լինգս կենդանւոյ, կամ յովազի). Քար ինչ պատուական որպէս ազգ սաթի. նոյն կամ նման ընդ եղնգնաքարի. *Յերրորդ կարգն՝ առաջին ակն լինգիրոն: Ղիւնգիրոն, որ է եղենգնաքար. զսորա գիւտն ոչ ուրեք ʼի պատմագրաց ուսաք. յայտ է թէ յակունթն է սա: Թարգմանի ղիգորոսն անասուն ղիգիրոն կոչեցեալ, եւ սեաւ երնջոյ. իսկ ագի սորա փոքրիկ գոլով՝ ունի սակաւ կորկոտիճս դեղնագոյն. վասն որոյ եւ ղինգուրոս կոչի, որ եղին ագի. եւ է քարս այս եղընգան (կամ եղեգան) գունով. Տօնակ.: *Եդ ʼի ներքս ʼի տապանին զմի ակն պատուական, զոր եբեր ʼի կեսարիայէ, որ էր լինգիրոն. Զենոբ.: *Ակատ՝ լիգրիոն, զորոյ զգիւտն ոչ ոք գիտէ. Վրդն. ել.: *Սուտակ՝ լիգիոն ասի, զորոյ զգիւտն ոչ ոք գիտէ, նման կապուտակ աւազոյ. եւ բերի յամազունուց ʼի կանանց աշխարհէ. Նչ. եզեկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵԹԻՒՍՏՈՍ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԱՄԵԹՈՎՍ կամ ԱՄԵԹԻՒՍՏՈՍ. Բառ յն. (իբր ո՛չ արբեցօղ.) որ թարգմանի ʼի մեզ նաեւ ՄԵՂԵՍԻԿ, ՍՈՒՏԱԿ. Ակն պատուական ծիրանագոյն՝ որ եւ ʼի գոյն գինւոյ եւ մանուշակի հարկանի. թ. ըստ ոմանց՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵԹՈՎՍ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԱՄԵԹՈՎՍ կամ ԱՄԵԹԻՒՍՏՈՍ. Բառ յն. ἁμέθυστος amethystus (իբր ո՛չ արբեցօղ.) որ թարգմանի ʼի մեզ նաեւ ՄԵՂԵՍԻԿ, ՍՈՒՏԱԿ. Ակն պատուական ծիրանագոյն՝ որ եւ ʼի գոյն գինւոյ եւ մանուշակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂԻՆԳԻՐՈՆ — ( ) NBH 2 0163 Chronological Sequence: Unknown date ՂԻՆԳԻՐՈՆ կամ ՂԻՒՆԳԻՐՈՆ եւ այլն. Տ. ԼԻՆԳԻՐՈՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂԻՒՆԳԻՐՈՆ — ( ) NBH 2 0163 Chronological Sequence: Unknown date ՂԻՆԳԻՐՈՆ կամ ՂԻՒՆԳԻՐՈՆ եւ այլն. Տ. ԼԻՆԳԻՐՈՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.