ԱՅՐԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0098 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. Որպէս այրօղ. այրեցօղ. էրօղ. *Այրեցաւ մեհեանն, եւ ոչ զանուն անգամ այրելեացն կամեցան յայտնել. Ոսկ. եփես.: Եւ որ ինչ ունի այրիլ, կամ այրի. եւ նիւթ հրոյ. եւ հուր գլխովին. *Սուրբ սերմանիք ցանեսցին ʼի ձեզ, եւ մի՛ փուշ այրելի. Ագաթ.: Իսկ Եզեկ. ԼԹ. 9. *Զի իցէ մարդկան այրելի". յն. յայրումն. այս ինքն ʼի պէտս այրելոյ: Ուր եւ ԼԹ. 9. *Այրեսցեն իւրեանց այրելիս եօթն ամի". յն. հուր, կամ կրակ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԵՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 7c, 8c, 9c ա. Իբր այրելի կամ այրօղ. *Ինքեանք բացակային ʼի մեղացն գնացից, եւ յայրեցական (կամ յայրեցան) փշոցն. Համամ առակ.: ԱՅՐԵՑԱԿԱՆ ԳՕՏԻ. Տ. ԱՅՐԵՑԱԾ ըստ բ. նշ: Խոր. աշխարհ. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅՐԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0106 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ոչ այրի. որ չէ այրելի. ... *Անայրելի ʼի հրոյ. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԾԱԽ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. εὕφθαρτος facile corruptibilis Դիւրածախելի, դիւրաւ այրելի, սպառելի. անցաւոր. ապականացու, յաղթելի. *Զդիւրածախ անասնոց զմարմինս ոչ թառամեցոյց. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԿԷԶ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա. Դիւրաւ կիզելի, այրելի. դիւրածախ. *Դիւրակէզ ցամաք փայտն, կամ հեր գլխոյ. Անյաղթ բարձր.: Ճ. ՟Ա.: *Մանաւանդ զի՝ հանեալն դժուարակէզ, եւ արկեալն՝ յոյժ դիւրակէզ. Շ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱՅՐԵԱՑ — ( ) NBH 1 0633 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 13c, 15c ա. ԴԻՒՐԱՅՐԵԱՑ ԴԻՒՐԱՅՐԵԼԻ. εὕπρηστος, εὑκατάπρηαστος facilis accensu ustuque Դիւրաւ այրելի. դիւրակէզ. *Մորենի՝ դիւրայրեաց է. Կիւրղ. ծն.: *Փայտ՝ դիւրայրեացն նիւթ. Պրպմ. ՟Լ՟Թ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱՅՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0633 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 13c, 15c ա. ԴԻՒՐԱՅՐԵԱՑ ԴԻՒՐԱՅՐԵԼԻ. εὕπρηστος, εὑκατάπρηαστος facilis accensu ustuque Դիւրաւ այրելի. դիւրակէզ. *Մորենի՝ դիւրայրեաց է. Կիւրղ. ծն.: *Փայտ՝ դիւրայրեացն նիւթ. Պրպմ. ՟Լ՟Թ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԺԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0834 Chronological Sequence: 11c գ. ԺԺԱՆ կամ ԺԸԺԱՆ. նիւթ այրելի. լուցկիք հրոյ. որպէս խռիւ. *Ցօղուն եւ ժըժան պատեալ զնովաւ՝ հրով տոչորեցին. Ասող. ՟Գ. 22 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԱՆՈՒՏ — ( ) NBH 1 1095 Chronological Sequence: 10c ա. Կիզելի ըստ ինքեան. Դիւրաւ այրելի. *Անբովանդակելի եւ կիզելի հրովն ոչ այրիմք կիզանուտ մարմնովք. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԵԼԻ — (լւոյ կամ լոյ.) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. φλεγόμενος cremandus. Իբր Կիզելի, այրելի. *Մի՛ կարծեսցի, թէ ընդ կիզելի գործոցն՝ եւ գոծծօղն ծախեալ յոչէութիւն դառնայ. Գր. հր.: ԿԻԶԵԼԻ. φλέγων cremans,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՅՐԵՑԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0133 Chronological Sequence: 12c ա. Հրով այրելի կամ վառելի. *Հուր՝ յոչ լինել հրայրեցական նիւթոյ՝ շիջանի. Շ. ամենայն չար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.