ԱՅՐԻՄ

(եցայ, ցեալ.) NBH 1-0099 Chronological Sequence: 12c ձ. որպէս այրի լինել՝ մնալ. իբրու այրիանալ. χηρεύω vidua sum, viduam ago ... *Ամուսին սորա էր հաղորդութիւն տեսութեանն Աստուծոյ, յորմէ հեռացեալ այրեցաւ, եւ յայս աշխարհս պանդխտեցաւ. Լմբ. սղ.: *Երբեմն քեզ հարսնացելոյս, եւ այժմ ʼի քէն այրեցելոյս (կամ այրացելոյս). Շ. յերգերգ.: կր. ԱՅՐԻՄ. կր. բայիս այրել. Տ. ԱՅՐԵՄ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Հրով կիզուլ՝ տոչորել եւ ծախել. էրել. ... որպէս καίω, ἑκκαίω, κατακαίω uro, exuro, comburo *Ոսկերս մարդկան այրեսցէ ʼի վերայ քո: Հուր բորբոքեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆՁԵՄ — (եցի) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ն. ԱՂԱՆՁԵՄ կամ ԱՂԱՆՁՆԵՄ. եւ ռմկ. ԱՂՆՁԵԼ, ԱՂԸՆԾԵԼ. καίω uro, καταφρύγω կամ καταφρίσσω, καταφρίττω torreo, cremo, exsugo Խարակել. խարուկել. խանձողել. որպէս եւ ցնդել զլոյծս. բոհրել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c չ. Այր լինել, այս ինքն յարբունս հասեալ, չափահաս. մա՛րդ ըլլալ. ... ἁνδρόομαι vir fio, aetatem virilem attingo *Մանկան ելոյր, եւ այրացելոյր: Մանկան ելոյր՝ այրանալ. Պորփ.: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԱՆԵՄ — (զի. նիմ, զայ.) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԿԻԶԱՆԵՄ ԿԻԶԱՆԻՄ. Տ. Կիզեմ, եւ ԿԻԶՈՒՄ. *Բոց կամ ճաճանչ կիզանօղ. Ճ. ՟Ա.: Նար. ՟Ժ՟Զ: *Ոչ իշխեմ հայել ʼի հրացայտ աթոռդ քո, զի մի՛ կիզանիցիմ անարժանութեամբս. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ե:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԱՆԻՄ — (զայ.) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԿԻԶԱՆԵՄ ԿԻԶԱՆԻՄ. Տ. Կիզեմ, եւ ԿԻԶՈՒՄ. *Բոց կամ ճաճանչ կիզանօղ. Ճ. ՟Ա.: Նար. ՟Ժ՟Զ: *Ոչ իշխեմ հայել ʼի հրացայտ աթոռդ քո, զի մի՛ կիզանիցիմ անարժանութեամբս. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ե: *Աղի ցօղով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0096 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c չ. (լծ. հյ. ահի, վհի, ի՛հ, հի՛մ.) Բերանաբացեալ կալ զարմացմամբ եւ ահիւ. ապշիլ. պակնուլ. սքանչանալ. յակճիռս կալ. թմբրիլ. ընդարմանալ. պաղիլ մնալ արմննալով ու վախնալով. ... Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՅԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0592 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ՊԱՅԹԵՄ ՊԱՅԹԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Տ. ՊԱՅԹՈՒՑԱՆԵԼ. διαρρήγνυμι, ύω, διαρρήσσω diffringo, perrumpo. *Որ զվէմն հերձեաց, ոչ անկարանայր զխաչահանուսն պայթել. Խոսր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.