ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. Որպէս այր գոլ. եւ մարդկութիւն. մարդեղութիւն. *Ոմանք ʼի մանկութիւն, կէսք ʼի կատարեալ այրութիւն. Երզն. մտթ.: *Իբրու թէ զուր տնօրինեալ սակս նորա բոլորն աստուածեղէն այրութիւն Յիսուսի. Մագ. ԾԴ: ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ. որպէս այրի գոլն. այրիութիւն. վիճակ այրեաց. որբեւարիութիւն. ... χηρία, χήρισις viduitas, vita vidua *Եհան զհանդերձս այրութեան իւրոյ: Զգեցաւ զհանդերձն այրութեան իւրոյ: Էր արկեալ զիւրեւ հանդերձ այրութեան, եւ պահէր նա զամենայն աւուրս այրութեանն իւրոյ: Այրութիւն եւ անզաւակութիւն: Նախատինք այրութեան: Նստաւ այրութեամբ. Ծն.: Յուդթ.: Ես. ՟Բ. Թագ. ԺԳ. 20: *Առանց մարդկային օգնականութեանց է այրութիւնն: Քան զամենայն կանանց եւ աղջկանց տարաժամ հասեալ յայրութիւն: Չեմք յայրութեան, զի զփեսայն ընկալաք. Ոսկ.: *Մնաց մայրն այրութեամբ ʼի մատաղ հասակի: Ձմեռն այրութեան ʼի վերայ կայր. Վրք. ոսկ.: *Այրութիւնք եւ որբութիւնք եւ անզաւակութիւնք. Մանդ. ԻԳ: *Իբր այրութեամբ իմն անքնամ մնացեալ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0358 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἁνδρεία fortitudo, γενναιότης enerositas որ գրի եւ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ, ԱՐՈՒԹԻՒՆ. (քանզի եւ ըստ յն. է այրութիւն). Քաջասրտութիւն. անվեհեր ոգի. ... *Յաղագս արիութեան եւ զանգիտութեան: Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 12c Տ. ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ ըստ բ. նշ. *Այրիութիւն առանձին ըստ ինքեան՝ սաստիկ նեղութիւն է. Սարգ. յկ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՒԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. ἁτεκνία, ἁγονία carentia liberorum, orbitas, sterilitas Զրկումն ʼի զաւակաց. անորդութիւն. ամլութիւն. անժառանգ մնալն. *Լա՛ւ է անզաւակութիւն հանդերձ քաջութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0374 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ԱՐՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՐՒՈՒԹԻՒՆ. (լծ. եւ յն. արէդի) ἁρετή virtus, ἁνδρία virilitas, fortitudo Արիութիւն. կորուվութիւն. քաջութիւն. եւ որպէս ընդհանուր կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0684 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. νεότης, ἠλικία, ἑφηβία adolescentia, juventus, pubertas Վիճակ եւ հասակ երիտասարդական. արբունք. արիութիւն, այսինքն այրութիւն. կտրիճ հասակ. ... *Փոխանակ երիտասարդութեան ցնծութեանն». յն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՏ — (ատք.) NBH 2 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (արմատ Նախատելոյ). ὅνειδος opprobrium. Անարգանք առ նախկին կամ յոյժ ատելութեան. նախատինք, եւ Ենթակայ նախատանաց. եւ Ստգտանք. այպ, նէնք, րուսովայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.