ԱՅՐՈՒՄՆ

(րման.) NBH 1-0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c գ. ԱՅՐՈՒՄՆ որ եւ ԱՅՐԵՑՈՒՄՆ. Այրելն եւ այրիլն՝ ըստ ամենայն նշ. καῦσις ustio, combustio *Մարմին նորա տուաւ յայրումն հրոյ: Հոգւով դատաստանաց, եւ հոգւով այրման: Լիբանան չէ բաւական յայրումն: Մերձ է յանէծս, եւ վախճան նորա յայրումն. Դան. ՟Է. 11: Ես. ՟Դ. 4: Խ. 16: Եբր. ՟Զ. 8: *Փրկութեամբն ապրեսջիք յայրմանէն՝ որ գալոցն է: Արբուցին նոցին եւ զհամ հրաբաժակ գինւոյ այրման նոցին. Ագաթ.: *Եւ զհրաբաժակ դառնութեան այրմանն ընկալեալ Սոդովմ ʼի յաւուրն տոչորման. Շար.: *Եւ ոչ այնչափ այրումն կիզելի սգոյ անկանէր ʼի նոսա. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԵԱՑ — (յայրեաց) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԱՅՐԵԱՑ ՅԱՅՐԵԱՑ. Այրումն. տոչորումն. էրէլը, էրիլը. καῦσις combustio *Զոմն մի ʼի նոցանէ յայրեաց տուեալ է. Կոչ. ՟Թ: *Յայրեաց եւ յաւեր դարձուցանէին. Բուզ. ՟Գ. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑԱԾ — (ի, իւ. կամ ոյ, ով.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c գ. Այրեցումն. այրումն. որպէս այրուք, մնացորդ իրին այրեցելոյ, եւ հետք այրման. սպի, խարան. խանձող. մոխիր, աճիւն. եւ այլն. էրուք. ... κατάκαυμα adustio *Եւ մարմնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՅՐՈՒՄՆ, որպէս այրիլն. *Ի ցրտակէզ այրեցուածոյն առ զկերպարան թխութեան. Վեցօր. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԵՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 11c, 12c Տ. ԱՅՐՈՒՄՆ, իբր այրելն, եւ իլն. *Զտաճարն լուցեալ զկռոց՝ դիտելով զայրեցումն ոգւոց նոցա. Ժմ.: *Քաղաքաց եւ շինից այրեցումն. ՃՃ.: *Այրեցումն ʼի հուրն քաղդէացւոցն. Արշ. ՟Ժ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՂ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c մջ. ὁί heu Վա՛յ. եղո՛ւկ. ո՛հ. վա՛հ, ափսո՛ս. ավա՛խ, ավէ՛խ, օ՛հ, եազը՛գ. *Աւա՛ղ բախտին: Աւա՛ղ զրկանացս: Աւա՛ղ թշուառական պատմութեանս. Խոր ՟Բ. 12: ՟Գ. 68: *Վա՛յ եւ աւա՛ղ, զի կորնչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԽԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0931 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. Խարխարելն. եւ իլն (ըստ ամենայն նշ). *Խարխարումն կրել պարսպաց. Պտմ. աղեքս.: *Այրումն ʼի վերայ այրման, եւ խարխարումն առաջի վիրաց. Մամբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶԵԼԻ — (լւոյ կամ լոյ.) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ա. φλεγόμενος cremandus. Իբր Կիզելի, այրելի. *Մի՛ կարծեսցի, թէ ընդ կիզելի գործոցն՝ եւ գոծծօղն ծախեալ յոչէութիւն դառնայ. Գր. հր.: ԿԻԶԵԼԻ. φλέγων cremans,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶՈՒՄՆ — (զման.) NBH 1 1096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. καῦσις, κατάκαυσις ustio, combustio եւն. Կիզուլն, մանաւանդ կիզանիլն. այրումն. տոչորումն. *Ըզճարպ հրոյն կիզման. ՟Ա. Եզր. ՟Ա. 14: *Անքուն որդանցն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱԾՆՈՒՄ — (ծեայ, ծի՛ր, ծուցեալ կամ ծեալ.) NBH 2 0904 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c, 14c չ. κοπάζω, λήγω cesso, desino ἰλάσκομαι placor συστέλλω coerceo me ipsum ταπεινόομαι, ἑγκλίνομαι humilior, inclinor σωφρονέω,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՒՏ — (փտոյ, եւ ի, ից.) NBH 2 0959 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. σηπεδών putredo. Փտութիւն նեխութիւն. մասն փտեալ. (լծ. լտ. փիւդրէտօ. յն. դիփէ՛տօն.) փտտածը, փտտած կտորը. ... *Ի խորոց կտրեցից զվէրն զվէրն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.