ԱԶԴՐ

(դեր, րաց.) NBH 1-0010 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c - ԱԶԴՐ գրի եւ ԱՍՏՐ. μηρός, μηρίον, σκέλος , femur, crus, ilium Մասն կենդանւոյ ʼի միջաց եւ ʼի վայր՝ մինչեւ ʼի ծունկս եւ ցոլոգս. զիստ. երանք. բարձք. պուտ, ույլուգ, պալտըր, ինճիք, խալլա, պէլ *Դիցես ʼի դմա զանդամաթիւնդ, զազդր եւ զերի քանցեալ յոսկերաց. Եզեկ. ՟Ի՟Դ 4: *Դի՛ք իւրաքանչիւր զսուր իւր յազդեր իւրում: Եդ յաջոյ ազդեր իւրում ... Առ զսուրն յաջոյ ազդերէ իւրմէ: Այր իւրաքանչիւր սուր յազդեր. Ել.: Դտ.: Երգ.: *Գազանք զազդերաց ոտսն ընդ պորտիւն ամփոփեն իբրեւ զչգազանս, եւ զառաջին թաթս ոչ նոյնպէս. Կիւրղ. ղեւտ.: ԱԶԴՐ, դերի, րաց. Նմանութեամբ երանաց եւ բարձից՝ մերթ Իրանք ուսոց, եւ բարձք թիկանց ʼի վերայ թիակաց. ուլն, եւ ողն. կամ անձն. շալակ, կռնակ. օմուզ, սըրթ, արգա *Ի յուս կենսունակ աստուածեղէնն ազդերի ամբարձեալ: Ի պարանոց ազդերի ձերում ամբարձօղ: Մի՛ ստուար ծանրութիւն բեռանցս մեղաց՝ տիրեսցէ թիկանցս ազդերաց. Նար. խչ. եւ Նար. առաք. եւ Նար. ՟Ծ՟Ը: *Առեալ յազդերս զմին լուծն, եւ զթեթեւ բեռն: Ագահութիւնն իբրեւ զբեռն ʼի վերայ ազդերիս ծանրանայ: Զայսպիսի ծանր բեռն փոքր ինչ յազդերէ մերմէ թօթափել ջանասցուք. Լմբ. ովս. եւ Լմբ. սղ. ՟Բ: *Զահ եւ զերկիւղ քո սոսկալին դի՛ր ʼի վերայ ազդեր նոցին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԹԱՄԲ — (ի, աց.) NBH 1 0794 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 12c, 14c գ. ἑπίσαγμα ephipum στρῶμα, φάλαρα stramen, phalerae Կազմած գրաստուց ʼի նիստ հեծելոյ ընդ ազդերօք նորա. համետ. ալուխ, ... *Թամբ ʼի նուսն դնեն անդէն մատաղ տիոցն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՏՐ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԶԴՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՔ — (ի, ից.) NBH 1 0398 Chronological Sequence: 6c, 12c, 18c գ. σκέλος crus, pes, suffragum, totum a femore ad pedem (նոյն ընդ տճկ. այագ.) Ոտք սրունիւք հանդերձ. թարգմանի եւ ոտք, աքեացք, բարձք. ազդր. սրունք. կարթք. տոտիկ. *Որպէս թաթք առ ʼի գնալ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՍՏ — (զըստի, ից, իւք, ովք, օք.) NBH 1 0736 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. μηρός femur ψοιά, ψοά lumbus, ilia τὰ ὁπίσω posteriores partes. (լծ. նիստ). Մսանուտ մասն մարմնոյ ստորին՝ ʼի նստոյից ցծունկս, յառաջոյ եւ զկնի, ուր են եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՍԱՆ — (ի, աց. մսանունք նանց.) NBH 2 0302 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. ՄՍԱՆ կամ ՄՍԱՆՈՒՆՔ. μηρίον, μηρός ile, ilium, ilia ὁσφύς lumbus, coxa ὅσχεος, ὁσχέα, ον scrotum. Ասի եւ ՄԿԱՆ. ըստ որում ʼի յն. մի՛ս է մուկն. եւ պրս. միյան,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.