ԱՆ

(-) NBH 1-0100 Chronological Sequence: Unknown date - Մասնիկ բաղադրութեան ʼի սկիզբն բառից՝ հասարակօրէն է նշանակ բացասութեան կամ պակասութեան, որպէս ʼի մեզ Ապ. յն. ա, ան, աբօ, նի. պրս. նա, պի թ.(ի վերջէ) սըզ. զորօրինակ տեսցի յայսմհետէ յաճախութեամբ: Սովին մասնկամբ բաղադրեալ գտանին առ յետինս եւ քանի մի այլազգական բառք. զորօրինակ ԱՆԽԱԼԱՏ, կամ ԱՆՂԱԼԱՏ. այս ինքն անսխալ: ԱՆՆՈՊԱՅ, ... այս ինքն անկարգաւոր, ԱՆՓԱԼԱՆ, ... այս ինքն անհամետ, եւ այլք: ԱՆ. Յոչ սակաւ բառս եւս է նշանակ ստորասականի, ըստ որում նոյնանայ ընդ նախդիրդ Ըն, ընդ. եւ ընդ մասնիկդ Հան, որպէս համ, Համա. պրս. հէմ որպէս յն. եւ լտ. ἑν, ἑμ- in, im, συν, συλλ- con, coll եւն. տե՛ս զբառսդ ԱՆՋԱՏԵԼ, ԱՆՋՐՊԵՏ, ԱՆՈՏՔ, ԱՆԳԱՄ, ԱՆՏԱՌ, եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.