ԽԱԶ

I. (ի, ից.) NBH 1-0910 Chronological Sequence: 11c, 18c գ. նոյն ընդ Գիծ. գիր. ար. խադդ. Ուստի խազք շարականաց. որպէս եւ Ակօսաձեւ գիծք սեանց, ձեռաց , եւ այլն: γραμμή, πτύξ lintea, stria. Ըստ այսմ ընթեռնու Ստեփ. լեհ. ʼի Մագ. ՟Ժ՟Ը: *Որք զօրէն լակոնաց վիմացն, եւ լինիցին իբրեւ զխաղսն անդամաբեկքʼʼ. այլ ի մեր. ձձ. գրի անդ, *Ի խաղսն անդամաբեկքʼʼ: Եւ եւս Գիծն ստորոտի նետից, կամ միջավայրի կամարի աղեղան՝ յոր նետն յենու. crena. եւ առ այս բերէ Լեհ. զտաղն. *Լարն ʼի խազին ամուր պնդեալ ʼʼ: II. ԽԱԶ 3 (-) NBH 1-0910 Chronological Sequence: 12c ա. Խանձեալ, կամ սովորեալ եւ յարձակող ախտաւորաբար յիրս ինչ, ուստի Մատակախազ, Գինեխազ, Դատախազ, եւ այլն. *Ձիք մատակախազք եղեն, ոչ մի ոք, այլ ամենեքին ʼի կին ընկերի իւրոյ խազք, կամ վազք, կամ խանծք, որ է սովորք. Մխ. երեմ. (լծ. եւ թ. գըզմագ, ջերանիլ. ար. խուսլէր, խըսալ, իբր խո՛ւյ. անբարի սովորութիւն):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Hampartsoum Limondjian — Infobox musical artist Name = Hampartsoum Limondjian Համբարձում Լիմոնջեան Img capt = Img size = thumb|180px Landscape = Background = solo singer Birth name = Alias = Born = 1768 Died = June 29, 1839 Origin = İstanbul, Ottoman Empire Instrument =… …   Wikipedia

  • Hamparsum Limonciyan — Համբարձում Լիմոնջեան Naissance 1768 Constantinople  Empire ottoman Décès 29 j …   Wikipédia en Français

  • ԱՂՈՒԱՇ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. ԱՂՈՒԱՇ որ եւ ԱՂԱՒԱՇ. (գրի եւ ԱՂՎԱՇ, ԱՂԱՇ, ԱՒԱՂԱՇ.) ասի եւ սալոն. այն է ըստ յն. σάλος Յիմար (ձեւացեալն). բախած. բախուկ, խենդուկ. ... *Ամենեքին ասէին, եթէ աղուաշ է: Աղուաշ աբեղայ մի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. (լծ. թ. այըպլամագ) παίζω, ἑμπαίζω, καταπαίζω , καταγελάω, μυκτηρίζω, χλευάζω, γελάω illudo, derideo, irrideo, subsanno Այպն առնել. խազ առնել. ծաղր առնել. ունչս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄԵՆԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: 6c ա. (յն. ոճով.) Աննենգ. ... ἁπάνουργος simplex *Ոչ ամենայն խազ պարսաւելի է. քանզի անխարդախ եւ անամենագործ հասակ խաղալկաց է. Փիլ. լին. ՟Դ. 188 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԶ — I. (ի, ից.) NBH 1 0520 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԳԱԶ որ եւ այլազգերէն՝ կէզ, խէս, խազ. որպէս Անուն փշոյ, գուցէ նոյն ընդ Ոքոզ, Ակքան. ըստ ոմանց եւ Կնիւն, կամ խոտ չոր. *Աստ արկեր զգազիւ գիրկս. բայց թէ ժողովել կարիցես,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՐՈՎԱՅԻՆ — ( ) NBH 1 0969 Chronological Sequence: 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ ինչ հայի առ խոսրով արքայ հայոց կամ պարսից. զի թուականն հայոց եդաւ ʼի մովսեսէ կաթողիկոսէ յաւուրս Խոսրովու առաջնոյ պարսից արքայի, յայս միտ ասի. *Ըստ խոսրովային թուոյ հայկազանցս հինգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱԿՈՐՃ — ( ) NBH 2 0145 Chronological Sequence: 14c գ. Խազ շարականի. իբր ձ, կարճ, կոր եւ կրճատ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՆԱԽԱՂ — ( ) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date գ. Խաղ կամ խազ շարականի ʼի ձեւոյն առելա. ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱԹՈՅԹ — ( ) NBH 2 0923 Chronological Sequence: 14c գ. ՓԱԹՈՅԹ կամ ՓԱԹՈՒԹ. Խազ շարականի փաթութեալ ձեւով: Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.