ԽԱՆ

I. (ի, ից.) NBH 1-0919 Chronological Sequence: Early classical գ. Նոյն բառ է եւ ʼի յն. եւ լտ. κανοῦν canistrum. (լծ. եւ հյ. Սան. թ. սինի, սահան. եբր. սալ. որպէս թ. սէլէ.) Անօթ ʼի սպաս սեղանոյ յորմէ եւ է նիւթոյ, եւս եւ հիւսեալ ʼի պրտուոյ. *Երիս խանս նաշհւոյ ունէի ʼի գլուխ իմում: Ի վերնում խանին: Ուտէն ʼի խանէ անտի: Դիցես ʼի վերայ խանին մերոյ, եւ մատուսցես զայն խանիւն: Պան մի բաղարջ ʼի խանէն: Զմիսն եդ ʼի վերայ խանի. Ծն.: Ել.: Թուոց.: Դտ.: II. ԽԱՆ 2 (-) NBH 1-0919 Chronological Sequence: 8c գ. Բառ ռմկ. որպէս պ. թ. այսինքն Իջեւան. օթեւան. խան. ... *Ձիովն իւրով ... ելանէ ʼի խանս կարգեալս. Խոր. ՟Բ. 46: Տե՛ս եւ ՀԱՆԳՈՑ: III. ԽԱՆ 4 (-) NBH 1-0919 Chronological Sequence: 5c, 13c, 14c - ψίξ mica. Փշրանք. նշխարեալ կոտոր. եւ Կոտորակ կապերտ ինչ. *Իբրեւ զխան ինչ զանց արարեալ անարգագոյն. Ածաբ. մկրտ. (ուր կարծի գրեալ եւ Խրան, իբր ռմկ. խրընթը, գըրընթը ): *Խան կարել, որ զկարուակէ նշանակէ. Երզն. քեր. եւ Նչ. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Yeprem Khan — Davidian (Armenian: Եփրեմ Խան, Եփրեմ Դավթյան, PerB|یپرم‌خان داویدیان), also Yefrem Khan , (1868 1912) was an Armenian revolutionary leader and national hero of Persia (Iran). He was born to an Armenian family in the village of Barsum (Armenian:… …   Wikipedia

  • Yeprem Khan — als Polizeichef von Teheran. Yeprem Khan Davidian (armenisch Եփրեմ Խան, Եփրեմ Դավթյան, persisch ‏یپرم‌خان داویدیان‎), auch Yefrem Khan oder Ephraim Khan, (* 1868 in Barsum; † 19. Mai 1912 …   Deutsch Wikipedia

  • Deportation of Armenian notables in 1915 — Original copy of Instruction of the Ministry of the Interior on April 24 The deportation of Armenian notables, aslo know as the Red Sunday (Armenian: Կարմիր Կիրակի Karmir kiraki) refers to the night when leaders of the Armenian community of the… …   Wikipedia

  • ԲԴԵԱՇԽ — (բդեշխի, խաց.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 13c գ. ԲԴԵԱՇԽ ԲԴԵՇԽ. ὔπατος consul, dux Հիւպատոս. դուքս. սահմանակալ. կողմնակալ, կուսակալ. զօրավար. մագիստրոս. փաշայ, խան, պէյ. ... *Բդեաշխն նահանգին: Ի դասուց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՋԱՎԱՆ — (ի, վանք, նաց.) NBH 1 0867 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա. κατάλυμα diversorium, hospitium. Գրի եւ ԻՋԵՎԱՆ, ԻՋԱՒԱՆ, ԻՋԵՒԱՆ. Վանք կամ օթեվան, ուր լինի ադանիլ. գօնագ, խան, .... տե՛ս Ծն. ՟Ի՟Դ. 23: Ել. ՟Դ. 24: Մրկ. ՟Ժ՟Դ. Ղկ. ՟Բ. 7 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՔԱՆ — (այ.) NBH 1 0936 Chronological Sequence: 8c գ. Բառ պրս. որ եւ խան. այսինքն Թագաւոր. արքայ. իշխան ինքնագլուխ: Խոր. ՟Բ. 84. 86. եւ աշխարհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՆ — ( ) NBH 1 0992 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԽԱՆ եւ ԽՐԽՈՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՇԻՀ — (շհոյ, կամ (նաշհի) հւոյ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. ՆԱՇԻՀ եւ ՆԱՇԻ. գրի եւ ՆԱՇԻԽ. ար. պ. նէշա, նիշաստա . σεμίδαλις semila, similago եւս եւ πέμμα, χονδρίτης եւ այլն. Գերմուկ ալիւր՝ ազնիւ եւ բարակ. որ եւ ՍԻՄԻՆՏՐ, ՍԻՂԻԳՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿՈՒՂ — (ի, ից.) NBH 2 0430 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. ՆԿՈՒՂ διόρυμμα fossa, profundum. որ եւ ՆՂՄՈՒՆՔ. պ. նուղուլ. Խորք. գետնափոր վայրք. խորափիաք. դարափոս. ... եւ Իջեվան կարաւանի. քէրվան գօնաղը, խան. *Եդից զնինուէ յապականութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՆԴՈԿ — (ի.) NBH 2 0595 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ՊԱՆԴՈԿ մանաւանդ ՊԱՆԴՈԿԻ. πανδοχεῖον, πανδοκεῖον diversorium publicum, taberna, stabulum, cauponium. իտ. l osteria, albergo, locanda. (գրի եւ ՊԱՆՏՈԿ. ԲԱՆԴՈԿ. ար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.