ԱՆԱԶԳԻ

(գւոյ, գեաց.) NBH 1-0102 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁγεννής ignobilis Աննշան ազգաւ. ապատոհմ. ʼի նուաստ զարմէ. ... *Անազգիքն փառաւորեցան, եւ արհամարհեալքն պատուեցան: Նուաստից, բարձրագունից. բարետոհմից, անազգեաց. Ածաբ. կարկտ. եւ Ածաբ. մկրտ.: *Ճոխից եւ անազգեաց, աղքատաց եւ փարթամաց. Արծր. ՟Դ. 11: *Որք միանգամ անազգիք էին ʼի վաշտս, եւ անձամբ երեւելիք. Խոր. ՟Բ. 61: *Անազգի ասաց. ընդ այս ուրախանալ պարտ էր քեզ. Սարգ. յկ. ՟Դ: Եւ օտարազգի, կամ վատատոհմիկ. դրսի կամ ցած ազգէ. *Զանազգիսն ʼի բաց լքեալ հերքեալ, եւ զնահապետութիւն ազգի իւրոյ նորոգեալ. Յհ. կթ.: *Ոչ կամեցեալ խառն կարգօք եւ անազգի մարդկամբ վարել զթագաւորութիւն իւր. Ուռպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՑԵՂ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἁλλόφυλος, ἕκφυλος qui non est eiusdem tribus, alienus, nulius tribus Որ է յայլմէ կամ յօտար ցեղէ. օտարազգի, եւ անազգի. օտարոտի. օտար. ... *Օտար ամենեւին եւ այլացեղ. Աթ. ՟Բ: *Ոչ սահել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԳԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: Unknown date մ. Իբրեւ անազգի. անարի վատութեամբ. ... ἁγεννῶς ignave, non generose *Զի՞ զարհուրիս ʼի հանդերձելոյն, որ ոչ անազգաբար եւ զանցեալս յուղարկեցեր. Բրս. մկրտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՀՄ — (ի, ից.) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. ἁγενής ignobilis Ապատոհմիկ. անազգի. ցած ազգէ կամ տնէ. ... *Զանտոհմս աշխարհի եւ զարհամարհեալս ընտրեաց աստուած. ՟Ա. Կոր. ՟Ա. 28: *Մի՛ ոք կարծեսցէ, թէ վասն այնորիկ բարձաւ իրաւունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՅՐ — (մուրոյ, կամ մոյրոյ.) NBH 2 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. τὸ προσαιτεῖν mendicatio ἕρανος collatio եւն. (յորմէ Մուրանալ). Մուրողութիւն. եւ ինչ մի ժողովեալ ʼի մուրողութենէ. եւ տուրք ողորմութեան առ մուրողս. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՏԹԱՐԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 2 0788 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c ա. δυογενής, ἁγενής, ἁγεννής ignobilis, obscurus, degener. Վատազգի, վատատոհմիկ. անազգի. աննշան. յետնեալ. եւ Որ ինչ անկ է եղելոցն ʼի ցած ազգէ. անարգ. յոռի. անվայելուչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.