ԽԱՌՆՈՒՄՆ

(նման.) NBH 1-0929 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c գ. μίξις mistura κράσις, εὑκρασία temperantia σύζευξις conjunctio եւն. Խառնելն, եւ իլն. խառնութիւն. խառնուած. խառնուրդ. որպէս Բաղադրութիւն կամ զանգումն ո՛ր եւ է իրաց ընդ միմեանս. *Խառնումն գինոյ եւ ջրոյ: Անապակ գինի առանց խառնման ջրոյ. Նիւս. բն.: Շ. թղթ.: *տարերաց խառնմունքն: Զբնութիւն չորից տարերաց խառնմանց. Լմբ. ժղ. եւ Լմբ. իմ.: *Զի արդ երկինք հաստեցան, կամ յորմէ. հիւթոյ, եւ կամ զինչ նորին խառնումն. Աթ. ՟Ժ՟Բ: ԽԱՌՆՈՒՄՆ. Միաբանութիւն. յարակցութիւն ինչ յոր եւ է կարգի. *Ըստ խառնմանիմն յարմարութեան հակառակաբար նուագեն երգս. Փիլ. լիւս.: *Չիք խառնումն լուսոյ ընդ խաւարի. Նանայ.: *Խառնումն մարդկան ընդ աստուծոյ: Կուսութիւն, խառնումն զւարդնոց երկնից: Սրբոց ընդ մեզ խառնումն. Բրսղ. մրկ.: Մծբ. ՟Զ: Ի գիրս խոսր.: ԽԱՌՆՈՒՄՆ. Բախումն ի պատերազմի. συμβολή conflictus, congressio. LACKING 1 line ԽԱՌՆՈՒՄՆ. Խառնք. զուգաւորութիւն ըստ մարմնոյ. συνουσία (գալն առ միմեանս.) congressus եւն. *Զընդ բնութեանն եւ ըստ օրինացն խառնումն. Նիւս. բն.: *Փութայ պատրել զզեւս առ քուն, եւ ʼի խառնումն զնագրգռելով. Նոննոս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽԱՌՆՈՒԱԾ — (ոյ, ոց, կամ ի, է.) NBH 1 0928 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μίξις mistura κράσις temperatio εὑκρασία temperies եւն. Խառնումն, բաղադրութիւն հակակայ պարզութեան. բաղկացութիւն, եւ իրք բաղկացեալք կամ զանգեալք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆՈՒՐԴ — ( ) NBH 1 0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. ԽԱՌՆՈՒՐԴ որ եւ ԽԱՌՆՈՐԴ. Խառնումն, որպէս բաշխումնպատերազմաւ. *Խառնուրդք ճակատուց: Խառնուրդք մերկոցունց գնդացն ընդ միմեանս բաշխելոց. Բուզ. ՟Ե. 37: *Նախքան զխառնուրդսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՋՆՈՂՆ — (ղան կամ ղին, ղունք, ղանց.) NBH 2 0280 Chronological Sequence: Early classical, 7c գ. μετάφρενον dorsi pars, quae retro septum sita est, sive cui renes adjacent. Միջին վայր ողանց կամ քամակի. թիկնամէջ. միջնաթիկունք. կռնըկին մէջ տեղը. ... *Բարձեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0470 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c գ. συμμιξία commistio, permixtio συγκεραύνωσις conjunctio σύγκριμα, σύγκρισις concretio, temperamentum, concretum. Ընդ միմեանս խառնումն ո՛ր եւ է օրինակաւ. բաղադրութիւն. խառնուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՌՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c ա. ἅμικτος a mixtione alienus Որ ոչն է խառնելի. ʼի բնէ անխառն. *Դիւացն եւ նմա զոյգ սպասաւորէին, եւ այնպէ՛ս մոլորեալ՝ զանխառնելիսն խառնէին. Ոսկ. յհ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՄԱՆ — (ի, իւ կամ աւ, ից.) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ἁνόμοιος dissimilis, absimilis, dispar Որ չէ նման այլում. այլազան. տարբեր. զանազանեալ տեսլեամբ կամ որակաւ. ... *Աննման են այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՉԱՓԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0224 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՆՉԱՓԱԲԱՐ: Մերթ եւս իբր Առանց չափակցութեան. *Խառնումն աննմանիցն անչափապէս. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. σύνθεσις compositio Ի միասին դրութիւն. զօդումն. շարադրութիւն. յարադրութիւն. բաղկացութիւն. զանգումն. խառնումն. միաւորութիւն. ... *Բաղադրութիւն է՝ պարզիցն առ միմեանս դրութիւն. Անյաղթ պերիարմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԿԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0587 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. Ուր իցէ խառնումն գրկաց ընդ միմեանս՝ սիրով կամ մրցելով. *Լանջակից եւ գրկախառն հօրն կացուցանէ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Հոգալ գրակախառն գթովք. Վրդն. սղ.: *Գրկախառն սիրով ողջունել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.