ԽԱՌՆՈՒՐԴ

(-) NBH 1-0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. ԽԱՌՆՈՒՐԴ որ եւ ԽԱՌՆՈՐԴ. Խառնումն, որպէս բաշխումնպատերազմաւ. *Խառնուրդք ճակատուց: Խառնուրդք մերկոցունց գնդացն ընդ միմեանս բաշխելոց. Բուզ. ՟Ե. 37: *Նախքան զխառնուրդսն յանձանց իսկ ծուլութենէ կործանիմք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 6: Կամ Խառնումն գետոց ʼի միմեանս. եւ Տեղի խառնման. *Էին բնակեալ ʼի խառնուրդս երասխայ եւ մօրին մեծի. Արծր. ՟Բ. 1: ԽԱՌՆՈՒՐԴ. Միաբանութիւն. դասակցութիւն. կցորդութիւն. *Ամենեցուն խառնուրդք լինէին. հրեշտակք բնակակիցք մարդկան, եւ մարդիք հաղորդք հրեշտակաց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: *Խառնուրդքհրեշտակաց եւ մրդկան. Ագաթ.: *Խառնուրդք լինին վերնոց եւ ներքնոց. Ճ. ՟Գ. *Խառնուրդք խաղաղութեան եղեն ընդ միմեանս. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date գ. Խառնուրդ օտար. խառնուած ինչ. *Ի հոգեւորականս եհաս կայեանս ... Յորս է այլախառնութիւն դառնութեան. Եղիշ. հոգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0386 Chronological Sequence: 6c ա. Բառ յն. արգդիգօս, արգդու. ἁρκτικός, ἅρκτου ursi Արջական, արջային, արջու. որպէս Հողմ հիւսիսային. septentrionalis *Տարեկան (հողմ) կոչին, խառնուրդ ունելով յարքտականացն եւ ʼի զեփիւռիցն. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԴԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 427 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. σύγκρισις comparatio Համեմատութիւն. կշռութիւն. ... *Կատարեալ էր յազգի իւրում, ըստ բաղդատութեան՝ ըստ այնց ժամանակաց բարի էր: Որ մաքուր մտօք յԱստուած հպին, զգան մանաւանդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԴԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 443 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Բարդեալ. ինչ մի շարադրեալ կամ բաղադրեալ յայլեւ այլ իրաց. խառնուրդ. *Աստուած է միայն եւ մի , ո՛չ բարդած, բնութիւն պարզ: Աստուած ո՛չ բարդած, եւ ոչ ʼի բազմած բաղկացեալ, այլ անխառն. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԼԱՐՈՒՄՆ — (րման, անց.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: Unknown date գ. Գալարելն, իլն. ոլորք. խառնուրդ. *Պէսպէս գոյնքս գալարմամբս այսուիկ լինելով. Պղատ. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՋԵՐՈՒԱՔԱՂ — (ի, ից.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. χίμαιρα, τραγέλαφος chimaera, hircocervus որ եւ ՔԻմԵՌ. Մտացածին կենդանի անգոյ որպէս խառնուրդ եղջերուի եւ քաղի. *Յիրողութեանցն ոմանք անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն, եւ արալէզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԳՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0713 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. ԶԱՆԳՈՒԱԾ կամ ԶԱՆԿՈՒԱԾ. φύραμα massa, pasta, mactra Զանգեալ ինչ, որպէս խմոր, հայս, ձոյլ, գուղձն. եւ ստեղծուած մեր բաղադրեալ ʼի մարմնոյ եւ ʼի հոգւոյ. խառնուրդ. խառնուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՓԻՒՌ — (ի, ից.) NBH 1 0733 Chronological Sequence: 6c գ. ԶԵՓԻՒՌ որ եւ ԶԵՓԻՒՌՈՍ. յն. ζέφυρος zephyrus, favonius Անուն արեւմտեան հողմոյ՝ հակառակ եւրոսի. ... *Զեփիւռք, որ ʼի մտիցն արեւու: Զեփիւռոս կոչեն: Խառնուրդ ունելով յարքտականացն (յարջականաց) եւ եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՓԻՒՌՈՍ — (ի, ից.) NBH 1 0733 Chronological Sequence: 6c գ. ԶԵՓԻՒՌ որ եւ ԶԵՓԻՒՌՈՍ. յն. ζέφυρος zephyrus, favonius Անուն արեւմտեան հողմոյ՝ հակառակ եւրոսի. ... *Զեփիւռք, որ ʼի մտիցն արեւու: Զեփիւռոս կոչեն: Խառնուրդ ունելով յարքտականացն (յարջականաց) եւ եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼՈՒԿ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. σκοτοδίνη vertigo tenebricosa Թալացումն. թալկացումն. պտոյտք գլխոյ եւ խառնուրդ սրտի ʼի մաղձոյ կամ ʼի նուաղմանէ կամ ʼի լուսնոտութենէ եւ ʼի ցնորելոյ մինչեւ ʼի ժայթքումն. մարմըրուք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.