ԱԶՆՈՒԱԳՈՅՆ

(գունի, ից.) NBH 1-0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. βελτίων melior Լաւագոյն. պատուականագոյն. չքնաղ. ա՛լ աղէկ. ... *Ոչ գտան համեմատ դստերացն Յոբայ ազնուագոյնք ʼի ներքոյ երկնից: Ազնուագոյն էի, եւ եկի ʼի մարմին անարատ. Յոբ. ՟Խ՟Բ. 15: Իմ. ՟Ը. 20: *Թէ կամի, եւ ա՛յլ ազնուագոյն քան զայն կարօղ է առնել. (որ լինի եւ մկ.) Եզնիկ.: *Զբարձրագոյնն եւ զազնուագոյն վիճակ: Այնպէս ազնուագոյն գիտէր զառաքինութեան ճանապարհ: Զոր ինչ օրէնս եւ հրամանս ազնուագոյնս գիտէին՝ նորոգեցին: Ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի. Ոսկ. յհ. եւ Եբր.: Եւս. քր. ՟Բ: Պիտ.: մ. մ. Լաւ եւս. պանծագոյնս. *Ազնուագո՛յն քան զնոսա կալաւ զտէրութիւնն. Եւս. քր. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԱՋԻՆ — (ջնոյ, ջնմէ, ով, ոց, կամ ջինց, ովք.) NBH 1 0289 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. (որպէս նախ երեւեալ աչաց.) πρῶτος, πρότερος primus, prior Նախկին. մին. առաջներորդն. սկզբնական. իշխանական. կանխագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒՇԱԿ — ( ) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ԱՒՇԱԿ կամ ՕՇԱԿ. արաբ. աւշախ, օշախ. պ. վաշա, վաշախ. ἁμμωνιακόν ammoniacum Աւիշկ կամ խէժ տնկոյ նարդէս կոչեցելոյ ʼի լիբիա նման կնդրկի, անուշահոտ եւ դառնահամ լտ. սալ ամմօնիագում, եւ նիշադիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՀԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0567 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c գ. λίθος, ὁφθαλμός gemma Ակն կամ քար պատուական. գրի եւ ԳԱՒՀԱՐ, ԳՕՀԱՐ, ԳՈՒՀԱՐ. գիւհէր, կիւհէր, կէվհէր, ճէվհէր, ճէվահիր. (իտ. ճիօ՛յա. լտ. ճէ՛մմա). *Անգին գոհարօք ... ապազիոնօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳԻՏԱՊԱՏԻՒ — (տուի, տուաց.) NBH 2 0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. ἱσότιμος, ὀμότιμος honore par, aequalis honore. Հաւասար պատուով յո՛ր եւ է կարգի. հաւասարապատիւ. համապատիւ. զուգապատիւ. *Որով հանգիտապատիւ մեզ հասէքդ հաւատոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՀԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0167 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.մ. Դիպողագոյն. պատեհագոյն. պատշաճագոյն. եւ Կարի ʼի դէպ. ... *Մի թէ ըստ ճահագունի՞ն ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի. Պիտ.: *Եւ այդ ճահագոյն այդմ է դատաստան. Մխ. դտ.: *Թողուլ՝ ճահագոյն եւ ʼի դէպ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՂԱՄ — (ացայ կամ ացի.) NBH 2 0488 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c չ. στίλβω, φαίνω, ομαι splendeo, luceo, appareo γαυριάω glorior. Ցոլանալ. նշողել. շողշողել. փայլել. փայլատակել. ճառագայթել՝ շանթել լուսոյ, հրոյ. եւ փողփողել ՛րաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՂԻՆՁ — (պղնձոյ, ոց.) NBH 2 0653 Chronological Sequence: Early classical գ. χαλκός aes. իտ. rame եւ ottone եւ bronzo (որ է լծ. ընդ հյ. եւ թ.). Հրաշալի շառագոյն, որ դեղին կամ ոսկեգոյն լինի՝ յորժամ բաղադրեսցի ընդ զինկ անուանեալ կիսամետաղին, եւ յայնժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՀԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0799 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. κρείττων praestantior, melior μέγιστος maximus. Առաւել վեհ. վերագոյն. գերագոյն. մեծագոյն. գերյարգոյ. վսեմագոյն. լաւագոյն. ազնուագոյն. *Վեհագոյնքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐ — (աւուր, յօրէ, աւուրբ, աւուրք, ուրց, ուրբք. (անկանոն է հոլովս, որպէս եւ հայր, հօր, մայր, մօր). ) NBH 2 1031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՕՐ կամ ԱՒՐ. (լծ. եբր. աւր, որ հնչի օ՛ր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.