ԽԱՒ

(ոյ կամ ու.) NBH 1-0933 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. (արմատ Խաւարի.) Թաւ ինչ. մասն ʼի մասին վերայ. որ ինչ ստուերածս իմն ածէ՝ որպէս ծալք, ծածկոյթ, կրկնուած, կուղ. աղուամազ. աղօտ իմն մռայլ, մէգ. (լծ. թ. խաթ, գաթ. եւ խավ, հավ. յորմէ խավլու, հավլը. կամ տիւման, թիւյ.) *Դնել կնկուղ առանց խաւոյ: Առանց խաւոյ, որ նշանակէ զաստուծոյ պատուիրանին պահպանութիւնն ոչ մարմնով, այլոգւով. Մաշտ.: *Կնկուղն եղիցի առանց խաւու. Վրք. հց. ձ: *Ինք խաւ ʼի վեր մուշտակ ունէր. Շ. առակ.: *Դամոնն՝ որ զխաւ ունի, է առողջ. Բժշկարան.: մ.ա. ԽԱՒ Ի ԽԱՒ. ԽԱՒ Ի ԽԱՒՈՑ. մ.ա. Կուղս կուղս. բարդ ʼի բարդ. բազմակուղի. գաթ գաթ, գաթմէր. *Յորժամ յաճախեալ բազմասցի մեղրն խաւ ʼի խաւ, մթեր առ մթեր: Կէսքնմիակեղեւք են, եւ կէսքն խաւ ʼի խաւոյք. Վեցօր. ՟Ը. եւ ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԹԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 0260 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c գ. Որպէս Մթար. ռմկ. մութեր, մութ ու աղտոտ՝ պղտոր բաներ. կամ աղտ մթերեալ. *Զամենայն աշխարհական հոյլս մթերից պղտորութեան մաքրիցէ ʼի սրտէ: Եթէ ոչ նախ զբիժ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՒԻԽԱՒՈՅՔ — ( ) NBH 1 0935 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԽԱՒ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽԻ — (խւոյ կամ խոյ, խեաւ կամ խաւ. (որով շթոթի եւ ընդ կանուխ, նխոյ, կամ նխի.)) NBH 1 1051 Chronological Sequence: 9c ա. Կանուխն. յառաջագոյնն. հին. վաղագոյն. նախաճառեալ. *Այսոքիկ կարճամտացն ոչ ըստ կանխի բանիցն իմացեալ լինին. Նանայ. ՟Ժ՟Դ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆՈՒԽ — (նխոյ, ոց կամ նխի, խաւ.) NBH 1 1052 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c ա. πρώιμος, ὤριμος matutinus եւ maturus, tempestivus, praecox ἁρχαῖος pristinus, antiquus, vetustus. (Տե՛ս եւ ԿԱՆԽԻ, ԿԱՆԽԱՒ.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՇՏԱԿ — ( ) NBH 2 0300 Chronological Sequence: 12c գ. Բառ ռմկ. որպէս Մաշկեակ. ... *Ինք խաւ ʼի վեր մուշտակ ունէր (արջն). Շ. առակք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԻՏԱԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0739 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c չ. ՍՊԻՏԱԿԱՆԱՄ λευκαίνομαι, λευκαντίζομαι, λάμπω albesco, candeo, splendeo. որ եւ ՍՊԻՏԱԿԻԼ. Սպիտակ լինել. պայծառանալ. ճերմկնալ, ճերմկիլ. ... *Իբրեւ զձիւն սպիտակացան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.