ԱՆԱԽՏ

(ի, ից.) NBH 1-0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ἁπαθής illaesus Ազատ յախտից ցաւոց կամ կրից. *Անախտ յամենայն չարէ մնալ: Ոչ կարի դժուարել (ընդ մահ սիրելւոյ), եւ ո՛չ անախտ կալ մնալ. Փիլ. իմաստն.: *Անախտ եւ անկարօտ բնութիւն կենաց. Պիտ.: *Մեղօք մեռելոյս անախտ կեանք. Նար. ՟Բ: Կամ անապական. *Եթէ իցեմք ցանկացեալ անախտ կերակրոց. Եղիշ. ՟Ը: *Յօրինօղն անախտ սրբութեան: Յարգանդ մաքուր, եւ ʼի ծնունդս անախտս. Նար.: մ. ԱՆԱԽՏ. մ. Տ. ԱՆԱԽՏԱԲԱՐ. *Որ գթացար յերկիր, եւ ծնար անախտ, ազատելով զախտ ʼի ծնունդս (կամ զախտի ծնունդս). Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱԽՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 13c ա. Առաւել կամ ամենեւին անախտ. *Ա՛յլ է անախտ անուն, եւ ա՛յլ է քան զանախտ անախտագոյն. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0848 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա.գ. φιλόσοφος philosophus φίλων σοφίαν amans vel studiosus sapientiae. Սիրօղ իմաստութեան. փիլիսոփոս, փիլիսոփայ. ... *Առն իմատասիրի (յն. սիրողի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԷՐԺԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0352 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c Տ. ՅԱՒԷԺԱԿԱՆ. *Եհան զմեզ պատրանօք ʼի յաւերժական կենացն: Արտաքս անկեալ լինէր յաւերժական կենացն. Մաշտ.: Զքր. կթ.: *Յաւերժական փառօք. Գանձ.: ՅԱՒԷՐԺԱԿԱՆ ՀԱՐՍՈՒՆՔ ՅԱՒԷՐԺԱՀԱՐՍՈՒՆՔ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԷՐԺԱՀԱՐՍՈՒՆՔ — (սանց.) NBH 2 0352 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ՅԱՒԷՐԺԱԿԱՆ ՀԱՐՍՈՒՆՔ ՅԱՒԷՐԺԱՀԱՐՍՈՒՆՔ. Ըստ ճշմարտութեան՝ հոգիք սրբոց անարատ հարսունք անախտ փեսային Քրիստոսի յերկինս. *Երկնային զօրքն վերինք անմարմնական, եւ յաւէրժական հարսունք անախտ հարսանեաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՄԻՏ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c, 13c ա. Ազատ մտօք. անախտ. սիրտը մաքուր. *Ազատամիտ լինել յատելութենէ, կամ ʼի նախանձութենէ, եւ այլն. Եւագր. ՟Գ: Սարգ. յկ. ՟Ը: Կամ Ազատական. առատաձեռն. *Մեծահոգողութեան եւ ազատամիտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c ա. παθητικός, ἑμπαθής patibilis, passioni subjectus Ենթակայ ախտից՝ կրից եւ կարեաց. մարմնաւոր. կրական. *Ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին՝ ախտ կոչի: Ըստ որում շարժութիւնք են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 1041 Chronological Sequence: 13c ձ. Ախտաւոր գտանիլ. ախտաբերիլ. ախտանալ. *Որպէս զի զանձինս անախտ համարեցուք, որք միշտ ախտաւորիմք. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. Անախտ. անարատ. մաքուր. մաքրական. *Կենացն անախտականաց: Բժշկեալք անախտականիդ: Օծեալ զգլուխս անախտական իւղովդ. Նար.: *Հարսանիքն անախտական. Նիւս. երգ.: *Անախտական մաքուր գրկին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 11c, 12c, 13c չ. Անախտ գտանիլ. ազատանալ յախտից հոգւոյ կամ մարմնոյ. *Իբր թէ անախտացաւ, արհամարհեաց զժուժկալութիւնն: Արբին զպատուական արիւնն, եւ անախտացան. Լմբ. սղ.: *Դու, եւ որք ընդ քեզ յաղագս Աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ἁπάθεια adfectuum vacuitas, sanitas, integritas Անախտ վիճակ. ազատութիւն յախտից հոգւոյ կամ մարմնոյ. ամբծութիւն. անարատութիւն. որ եւ ԱՆԱԽՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. ԱՆԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ. ախտ մը… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.