ԱՆԱԽՏԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0103 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c մ. ἁπαθῶς ssine passione, sine affectu Առանց ախտից ցաւոց կամ կրից. եւ անապականաբար. *Ամպ, քանզի ʼի Հոգւոյն Սրբոյ սաղմնառեաց, եւ ծնաւ անախտաբար. Ոսկ. ի կոյսն.: *Անախտաբար ծնանելով ʼի քէն. Շար.: *Զերկնայնոցն զօրութեանց անախտաբար ընդունելութիւնն աստուածպետականին լուսափայլութեանց. Դիոն.: *Մինն ծնօղ եւ յառաջառաքօղ, ասեմ՝ անախտաբար եւ անժամանակ եւ անմարմնապէս. Առ որս. ՟Գ: *Միտք մարդոյ անախտաբար ծնանին զբան. Պրպմ. ձ: *Ասի եւ բան, քանզի անախտաբար է ծնունդն: Անախտաբար բերումն եւ իմանալի. Շ. թղթ. եւ Շ. հրեշտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ἁπαθής illaesus Ազատ յախտից ցաւոց կամ կրից. *Անախտ յամենայն չարէ մնալ: Ոչ կարի դժուարել (ընդ մահ սիրելւոյ), եւ ո՛չ անախտ կալ մնալ. Փիլ. իմաստն.: *Անախտ եւ անկարօտ բնութիւն կենաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: 7c ա. Անախտաբար ծնեալ. *Անախտածին նիւթ (լոյսն): Յանկենդանեաց անախտածինն. Քեր. քերթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԽՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Տ. ԱՆԱԽՏԱԲԱՐ. ἁπαθῶς *Հոգին Սուրբ է մի եւ նոյն՝ զանազանաբար եւ անախտապէս յամենեսին ներգործեալ: Անբաժանաբար եւ անախտապէս. Կիւրղ. գանձ.: *Որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտում բերկրութեան. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՋԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ἁδιαιρέτως, ἁμερίστως sine divisione Առանց անջատելոյ. անբաժանաբար. *Զանանջատաբար լծակցութիւն նոցա նշանակելով. Դիոն.: *Յաւէտ անանջատաբար. Սարկ.: *Միաւորեալ անանջատաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date մ. Առանց ապականութեան. եւ անախտաբար. *Անապականաբար կոչմամբ զչորեքօրեայն ʼի թաղմանէ: Ի յարգանդի անապականաբար կրեցեր: Յարգանդի քում անապականաբար բնակեցաւ. Շար.: *Յղացար անապականաբար (յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԱՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԲԱԺԱՆԱԲԱՐ. ἁμερίστως *Ծնանի (զբանն) անախտաբար եւ անբաժանապէս անմարմինն. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ — (ի.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. որ եւ ԱՆԱՄԱՆԱԿ. ἅχρονος tempore carens Անսկիզբն եւ յաւիտենական, որ ʼի վեր է քան զամենայն ժամանակս. ատենի տակ չինկնօղ. ... *Անժամանակդ Աստուած …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԶԱՒԱԿ — ( ) NBH 1 404 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. πολύτεκνος multos habens liberos Բազմորդի, բազմածին. շատ զաւկի տէր. ... *Ուրա՛խ լեր դշխոյ՝ հարսն պանծալի, բազմազաւակ կուսութեամբ բերկրեալ. Նար. գանձ եկեղ.: *Զամուլն (արար) բազմազաւակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 2 0757 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. ὁξυκίνητος agilis, celer, velox. Արդարաշարժ. սրընթաց. *Սրաշարժ եւ մաքուր եւ վերաթռուցեալ անախտաբար. Դիոն. երկն.: *Որ զյորդանանու ջրոյն սրաշարժ վայրեկութիւն ... ի թիկունս առաքեցեր. Նար. ՟Կ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.