ԱՆԱԿՆԿԱԼ

(-) NBH 1-0104 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c ա. ԱՆԱԿՆԿԱԼ որ եւ ԱՆԱԿՆՈՒՆԵԼԻ. ἁπορδόκητος inexpectatus Անյուսալի, անկարծելի. ʼի վեր քան զյոյս եւ զկարծիս՝ ʼի բարւոյ եւ ʼի չարի մասին. ... *Զանակնկալն բարի՝ չարիս ʼի յուսահատութեանն աւուր շնորհեսցես: Արուեստիւ սիրոյ զանակնկալն գիւտ մեղաւորաց նշանակեցեր: Յանակնկալն գոյէ ստեղն խնկոյ: Յանակնկալն հանդիպութեան. Նար.: *Անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ անձն իմ. Պիտ.: Կամ չունօղ զյոյս. յուսահատ. անյոյս. յուսահատելի. ... *Հեռի է ʼի թողութենէ մեղաց, անակնկալ յարութեան, եւ անյոյս փրկութեան. Մանդ. ԻԲ: *Յանակնկալս կենաց՝ վհէ: Յանակնկալս կենաց՝ յուսահատութեան: Յանակնկալ ժամուն յուսահատութեան. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՁԵՒ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 6c, 8c ա.մ. παραλλάγμενος discrepans, inusitatus, prodigiosus Այլակերպ. նորաձեւ. անսովոր, եւ անակնկալ. նորահրաշ. *Սկսանել նորոգագունի եւ այլաձեւի իրաց. Փիլ. իմաստն.: *Բազմաշաւիղք եղաք յանչափաբար եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԿԱԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 13c ա. ԱՆԱԿՆԿԱԼԻ կամ ԱՆԱԿՆԿԱԼԼԻ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱԿՆԿԱԼ) որպէս անակնկալելի կամ անակնունելի. ἁπροσδόκητος *Անակնկալիքն, որպէս գերեզման փորելով՝ գանձ գտանել. Նիւս. բն.: *Ողբալով ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԿԱԼԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 13c ա. ԱՆԱԿՆԿԱԼԻ կամ ԱՆԱԿՆԿԱԼԼԻ. Նոյն ընդ վ. (=(=ԱՆԱԿՆԿԱԼ)) որպէս անակնկալելի կամ անակնունելի. *Անակնկալիքն, որպէս գերեզման փորելով՝ գանձ գտանել. Նիւս. բն.: *Ողբալով ʼի վերայ անակնկալի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆՈՒՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c Տ. ԱՆԱԿՆԿԱԼ. ἁπροσδόκητος inexpectatus *Անակնունելի դիպուած, ժամանակ, լռութիւն. Խոր. ՟Ա. 10: Վրք. հց. ՟Ե: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Զ: *Մի՛ անակնունելի (գոլով՝) գայցէ մահն: Կարի օտար էր բանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c ն. ἁγνοέω ignoro Անգէտ լինել. չճանաչել. տգիտանալ. յանգէտս առնել ինչ. եւ ձեւանալ չգիտել. չգիտնալ. ... *Անգիտանայցէ ակամայ: Քաւեսցէ վասն նորա քահանայն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁδόκητος inopinatus Ոչ կարծեցեալ. անկարծելի. անակնկալ. յեղակարծ. չի կարծած. ... *Արհաւիրք անկարծք ʼի վերայ հասանէին. Իմ. ՟Ժ՟Ը. 17: *Յանկարծ վտանգէն երկնչէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԾԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. ἁπροσδόκητος improvisus Յանկարծական. անակնկալ. *Լինի տաճար Աստուծոյ, յորժամ ոչ անկարծական ախտիւն միտքն խռովեսցին. Բրս. առ Ածաբ.: մ. մ. Ոչ կարծեօք, այլ՝ ճշմարտապէս. աներկբայ. *Յոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐՄԱՆԱՄ — (ացայ, ցիր.) NBH 1 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 15c չ. θαυμάζω, ἑξίσταμαι miror, admiror, stupefio Արմանալ յոյժ. հիանալ. սքանչանալ. ապշիլ ընդ անակնկալ իրս մեծամեծս, եւ պակնուլ ընդ ահաւորսն. արմըննալ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԿԱՐԾԱԳԻՒՏ — ( ) NBH 2 0326 Chronological Sequence: Early classical ա. Յանկարծ կամ անակնկալ օրինակաւ գտեալ. *Յանկարծագիւտ հաւատովք արդարացեալ: Առեալ զյանկարծագիւտն (նշանագիրս Դանիէլի). Կորիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0442 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. καινούργησις, καινουργία, καινούργημα innovatio. Նորագործելն, իլն. նոր գործ անակնկալ. *Մին աստուածային նորագործութեամբ, եւ միւսն՝ հաղորդութեամբ ընտանեգունի բնութեան: Նա զայսոսիկ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.