ԱՆԱՂՕՏ

(-) NBH 1-0104 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա.մ. Ոչ աղօտացեալ. պայծառ. յիստակ .... եւ անաղօտաբար. առանց մթութեան. *Անաղօտ ծագումն: Այրիլ անաղօտ. Նար.: *Անաղօտ վառեալ լապտերք հաւատոյ. Շար.: Իբր անեղծ. անթերի. յայտնի. անմոռաց. ... *Յայտնի եւ անաղօտ ունին զհետս Քրիստոսի պողոտային: Անաղօտ միշտ պահել զմահու նորա յիշատակ: Զհեղումն արեանն կամեցաւ նշանակօքն մարմնականօք անաղօտ արձանացուցանել ʼի սիրտս մեր: Յորժամ յիշատակ նորա սիրոյն եւ երախտեացն անաղօտ լինի ʼի մտաց մերոց: Եւ զոր ʼի տէր ցնծութիւնն՝ անաղօտ կալան. Լմբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Հրով կիզուլ՝ տոչորել եւ ծախել. էրել. ... որպէս καίω, ἑκκαίω, κατακαίω uro, exuro, comburo *Ոսկերս մարդկան այրեսցէ ʼի վերայ քո: Հուր բորբոքեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 13c ա. Ոչ աղամողեալ. չխանգարեալ. անաղօտ. ուստի ʼի Հին բռ. գրի. *Անաղամող. անստուեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՋԱՄՈՒՂՋ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 12c ա. Որ չունի զաղջամուղջ ինչ. անաղօտ. պայծառ. *Անաղջամուղջ լոյս. Շ. ՟ա. յհ. ՂԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՕՏԱԲՈՐԲՈՔ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 8c ա. Անաղօտ բորբոքեալ. պայծառ եւ անշէջ. *Անաղօտաբորբոք ճառագայթք. Խոր. հռիփս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՕՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆԱՂՕՏ. ա. *Անաղօտական ծագմամբ. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՕՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆԱՂՕՏ. մ. *Անաղօտապէս ծագել ʼի ստորինս. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂՕՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Տ. ԱՆԱՂՕՏ. ա. ἁμείωτος որ է աննուազելի. *Հոգին Սուրբ (որպէս զարեգակն) ամենեցուն զառ ʼի յինքենէ շնորհն ընձեռելով՝ անաղօտելի մնայ եւ անբաժանելի. Բրս. երրորդ.: *Անաղօտելի լոյս. ՃՃ.: *Այս նիւթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՒԱՐ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա. Ուր չգուցէ խաւար. միշտ լուսաւոր. անաղօտ. *Անխաւար քաղաք. Ագաթ.: *Անխաւար լոյս. Եղիշ. խաչել.: ԱՆԽԱՒԱՐ (2 1043) *Զսա դիտեմք աստուծոյ բան, ճառագայթ անխաւար՝ անորակ լուսոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՄԱԿ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 6c, 14c ա. ἅσκιος umbra carens, inopacus Ո՛չ ծմակային, ո՛չ մթին. անստուեր. անաղօտ. *Անծմակ եւ անստուեր ճառագայթիւք: Իբրու յանծմակ յանստուար լոյս միշտ կեալ. Փիլ. լին. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Բարձրանալ յերկրաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՈՒԱՂ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. ԱՆՆՈՒԱՂ ԱՆՆՈՒԱՂԵԼԻ. Որ ոչ նուաղի. անշէջ. անաղօտ. աննուազ. *Աննուազ ջահիցն վառումն. Արիստակ. նաւակատ.: *Արեգակն աննուաղելի. Ճ. ՟Ա.: *Մշտավառ ճրագ էր աննուաղելի. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.