ԽՈՇՈՐԱԳԵՂ

(-) NBH 1-0965 Chronological Sequence: 8c ա. Տգեղ. անշուք գեղով. ձառագեմ. ահագնատեսիլ. խոժոռադեմ. *Կին ոմն՝ անձամբ խարստի, եւ խոշորագեղ. Խոր. ՟Բ. 34:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0623 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c չ. ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ. Դիմագրաւ լինել. միջամուխ բերիլ. համարձակ դիմել. զդէմ ունել. յանդգնիլ. իշխել. առաջ նետուիլ. ... *Կին ոմն խոշորագեղ, զոր ոչ ոք դիմագրաւեաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0623 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c ձ. ԴԻՄԱԳՐԱՒԵՄ ԴԻՄԱԳՐԱՒԻՄ. Դիմագրաւ լինել. միջամուխ բերիլ. համարձակ դիմել. զդէմ ունել. յանդգնիլ. իշխել. առաջ նետուիլ. ... *Կին ոմն խոշորագեղ, զոր ոչ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՍՏԻ — ( ) NBH 2 0068 Chronological Sequence: 8c, 11c ա. ՀԱՐՍՏԻ որ գրի եւ ԽԱՐՍՏԻ. Հարուստ մարմնով. մեծամարմին. վիթխարի. մեծղի, խոշոր. ... *Եւ էր սմբատ մարմնով հարստի, եւ յոյժ թանձր. Լաստ. ՟Բ: *Կին ոմն յազգէ արշակունեաց անձամբ խարստի (կամ հարստի) եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0791 Chronological Sequence: 8c, 11c, 12c ա. Վաւաշոտ. շուայտոտ (կին). մատակ՝ որ զհետ վարի արուի. *Կին ոմն խոշորագեղ՝ վարվար: Առնամոլի վավաշ եւ վարար. Խոր. ՟Բ. 34: Մագ. ՟Ի՟Ը: *Զասացեալն յարմարապէս առակաւ՝ ուղտուց եւ իշոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.