ԱՆԱՄՈՔԵԼԻ

(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0105 Chronological Sequence: 8c ա. Որ ոչն ամոքի. անմեղկելի. ըստ յն. անեփ, անմարսելի. ἅπεπτος crudus *Ծով՝ ջուրս հոսանաց բազմաց ըմպելով՝ զանամոքելի աղութիւնն ʼի խորոց զգայռի. Պիսիդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՐԳ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ոչ գրգի. անամոքելի. անսաստ. *Ստահակ եւ անգիրգ. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՄԲԵՐ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ա. Իբր Անհամբեր. ... *Որ զանըմբերս պսակես պսակաւ համբերութեամբ. ՃՃ.: *Էին ոմանք՝ որք անըմբերք եղեալք՝ զրկեցան յանվախճան կենացն. Սամ.: Եւ իբր անըմբերելի. անտանելի. ... յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄՈԶԵԼԻ — ( ) NBH 1 0179 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆԱՄՈՔԵԼԻ. Իբր զվնասակար անփրկանաւոր անհամոզելի (յատենի՝ իւիք բարեխօսութեամբ): Անհամոզելի նզով (անհրաժեշտ). Նար. ՟Է. ՟Ծ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՐԱՒԷՐ — ( ) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր այն՝ որ ոչ հրաւիրէ զայլս, կամ ʼի բարին ոչ հրաւիրի. աննուէր. անամոքելի ʼի լաւ անդր. *Ոչ ողորմածք, եւ քարոզիչք խաղաղութեան, այլ անգութք եւ անհրաւէրք. Եփր. ՟բ. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇՈՂՈՔՈՐԹԵԼԻ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: 12c ա. Որ ոչ շողոքորթի. անողոքելի. անամոքելի. անհաւան. *(Բարկացօղն) անշողոքորթելի բարեկամաց. Սարգ. յկ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՈՔ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱՂԱՊ — ( ) NBH 1 0234 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ոչ սաղապի. անսահ. անսայթաք. եւ Անշարժ. խիստ. անամոքելի. *Մչ վստահացուցին զանսաղակապ սիրտ նորա (յուսփայ). Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0234 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Իբր Անանսացօղ. հեստ յանսալոյ, կամ անամոքելի սաստիւ. անհանդարտ. անհնազանդ. ըմբոստ. խեռ. ստահակ, կամ անսանձ. ապարասան. ... *Անսաստ ալիք ծովուʼʼ. յն. վայրենի. Յուդ. 13:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.