ԱՆԱՅԼԱՅԼԱԿ

(-) NBH 1-0106 Chronological Sequence: 10c ա. Նոյն ընդ վվ. (=ԱՆԱՅԼԱՅԼ, ԱՆԱՅԼԱՅԼԱԲԱՐ) *Անայլայլակ նոյնութեամբ: Անայլայլակ խորհրդով: Օրինակ ուղղութեան անայլայլակ վրիպութեան (այս ինքն յերեսաց վրիպութեան). Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅԼԱՅԼ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: 6c ա. Չայլայլեալ. անայլայլակ. անփոփոխ. *Անայլայլ մնալով յիւրում ձեւոջ: Հնա՛ր է աճել եւ նուազել՝ անայլայլ մնալով. Անյաղթ ստորոգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՆԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. ἁποικίλτος invariatus Որ ոչ պէսպիսանայ. անայլայլակ. *Միով անզանազան եւ միաւորիչ միութեամբ աստուածպետականին վայելմամբ (այս ինքն վայելման): Անյեղյեղուկ անզանազան. Փիլ.: Մանաւանդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԼՈՎԵԼԻ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. որ եւ անհոլով ասի, իբր անփոփոխ. անայլայլակ. անկործան. անմոլար. *Զանմոռացն ուսողութիւն զհաւատարմագոյն միանգամայն եւ զանհոլովելին: Ըստ անհոլովելի յուսոյ ճշմարիտ մերոյ հաւատոց. Մաքս. նշ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0217 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. ἅποιος (որ եւ անարար) Ո carens qualitate, qualitatis expers յր չիք որակ. որ չէ երբեմն այսպիսի՝ եւ երբեմն այնպիսի, այլ միշտ նոյն եւ նոյնպիսի. անփոփոխ. անյեղլի. անմասն ʼի զգալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐՊԻՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0218 Chronological Sequence: 6c, 7c, 13c, 15c ա. Իբր Անորակ. անայլայլակ. *Անորակ, եւ անորպիսութիւն է աստուած. Եղիշ. առ Մխ. ապար.: *Բարի է էն, եւ անփոփոխ, եւ անքանակ, եւ անորպիսութիւն. Քերթ. քեր.: եւ Վրդն. պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎՐԷՊ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁψευδής, ἁπήραντος infallibilis, illaesus Ազատ ʼի վրիպանաց. անսխալ. անսուտ. հաւաստի. աներկբայ. ուղիղ. ողջիկ. անվնաս. անքոյթ. անվտանգ. ... *Անվրէպ գիտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆՐԱՀԱՆԳԷՏ — ( ) NBH 2 0047 Chronological Sequence: 12c ա. Որ յամենայնի եւ ըստ ամենայնի է հանգէտ եւ նոյնգունակ. անայլայլակ. *Նուաճեաց ʼի մի լրութիւն հանրահանգէտ հաւատոյն հաստութեամբ՝ միով մկրտութեամբ. Լմբ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱՒԱՍԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0193 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c ա. ἑπίκοινος, κοινῶν communis, aequalis, conjunctus, particeps, socius. իբր Մակհաւասար. զուգահաւասար. յար եւ նման. անայլայլակ. բարեխառն. հասարակ, եւ հասարակորդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0263 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ὀμόχροος ejusdem coloris, concolor μονοειδής unius et ejusdem formae vel modi. Ունօղ զմի եւ զնոյն գոյն. եւ Միատեսակ. միակերպ. միօրինակ. ... *Խաշն համակ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.