ԽՏՐԱՆՔ

(նաց.) NBH 1-0990 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. παραστήρησις observatio. Խտրելն. Խտրութիւն. խտիր. ճիշդ դիտողութիւն եւ պահպանութիւն անզանազան իրաց, եւ աւելորդ գուշակութեանց. եւ Որոշումն. ընտրութիւն. Խիղճ, կարծիք. Սովորութիւն. աւանդութիւն. ... *Ոչ գայ արքայութիւն աստուծոյ խարանօք. Ղկ. ՟Ժ՟Է. 20: Ուր ասէ Իգնատ. *Խտրանքն սկսաւ ʼի հեթանոսաց, աստեղացդ շարժման տալ զաստեացս բերումն, զայս ինչ յայսմ ժա մանակի օրինակի. Արդ այսպիսեօքս եւ զխտրանս կերակրոց՝ օտարացեալք ʼի հաւատոց: Զթլպատութեան եւ զաւուրցն խարանաց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 22: *Զբաղեալ կային սրտիւք ʼի խտրանս օրինացն. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Ուստի՞ սէրն ընդ պատկերաց (կռոց), վասն է՞ր կամքն ընդ խտրանաց (հեթանոսաց). Նար. ՟Խ՟Ը: Թց (աւուրց) խտրանօք կարի ըռշտութեամբ վարի. Պիտ.: *ոդի չար, զոր ʼի մեր լեզու այս չար ասեմք, որպէս ʼի խտրանաց հարցն մերոց առնոց ըստ սովորութեան ʼի մեզ կարգելոյʼʼ. այսինքն առ որոշումն ընդ ոգի բարի եւ չար. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԼՈՒՍՆԱԽՏԻՐՔ — ( ) NBH 1 0902 Chronological Sequence: 5c գ. Խտրանք նւուրց լուսնի. *Յաստեղագիտութիւնս, օրահմայս, ʼի լուսնախտիրս, ʼի շեղջախտիրս. Մանդ. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏԻՐ — (խտրոյ, ոց.) NBH 1 0989 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c գ. διαστολή, διαφορά differentia եւն. որ եւ ԽՏՐԱՆՔ, ԽՏՐՈՒԹԻՒՆ. Տարբերութիւն կամ զանազանութիւն մտաւոր. իբր խիթալի կամ զգուշալի. Դատումն եւ ընտրութիւն կամ կշռութիւն ʼի մէջ այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0990 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Տ. ԽՏՐԱՆՔ, եւ ԽՏՐՈՑ (ըստ ամենայն առման). *Խտրութիւն կերակրոց. Ենիկ: Շ. թղթ.: Լմբ. ատ.: *Ըստ խտրութեան ինքնօրէն կրօնից հրէից եւ հեթանոսաց. Նար. ՟Կ՟Ա: *Ա՛յլ ազգ եբրայեցւոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0990 Chronological Sequence: 12c գ. Խտրելն, իլն. խտրանք. *Թուի թէ խոտէ զտխրումն կերակրոց. Շ. յկ. ՟Խ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՄԱՅԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c գ. ԿՄԱՅԵԱԿ կամ ԿՄԱՅԵԿ. Կամ է Սուտ զարդ, պաճուճանք. եւ կամ Բիծ, սպի, արատ. *Ընդ այսչափ գործիս եւ վէրս թափանցանց ... բարեբախտի եւ երջանկի վիճակի մասն ընկալաւ առանց կմայեկաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 2 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. τομή sectio ἁποκοπή abscissio. Հատանելն, եւ իլն. կտրումն. բաժանումն. ʼի բաց բարձումն. կտրելը, կտրուիլը. *Հատմամբ ասպարին: Տապարաւ հատումն անպտղաբեր ծառոյ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.