ԽՐԱՏԻՉ

(տչի, չաց.) NBH 1-0993 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. παιδευτής institutor, magister, castigator. Որ խրատէ (ըստ ամենայն նշ.) *Ես եմ խրատիչ ձեր. Ովս. ՟Ե. 2: *Գոյր այր խորագէտ բազմաց խրատիչ, եւ անձին իւրում անպիտան. Սիր. ՟Լ՟Է. 22: *Խրատիչ գիտէր զնոսա. Եզնիկ.: *Վերակացու լինել եւ խրատիչ. Իգն.: *Լեր միջնորդ արդար ʼի մէջ խրատչին եւ ʼի մէջ յանցաւորաց: Ոչ ʼի վարդապետաց ձերոց, եւ ոչ ʼի խրատչաց ձերոց է, այլ, յաստուծոյ՝ որ աճեցուցիչ է. Եփր. ել. եւ Եփր. ՟ա. կոր.: *Մեր մեղացն փոխան զխրատիչն (չարեաց) ʼի նոյն դատապարտէ. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԶԳԱՄ — (ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն : Այլ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՇՄ — (ի, աւ կամ իւ.) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 14c գ. χαρακτήρ, χάραγμα character, nota insculpta Նիշ, նշան կնքեալ. կնիք, խարան. կիտուած. ... *Դրոշմն այրեցածոյ. Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 24: *Տացէ նոցա դրոշմ յաջու ձեռին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 0728 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. Որ ոք կամ որ ինչ զգուշացուցանէ. խրատիչ, խրատական. *Պատմեսցեն հարք որդւոց, իբրեւ պատուիրանք զգուշացուցիչք լինիցին. Ագաթ.: *Յարդարէր եւս զգուշացուցիչս դիտաւորական կենցաղոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԶՕՐԱՎԱՐ — ( ) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁρχιστρατηγός princeps militiae. Նախկին եւ գլխաւոր զօրավար՝ որպէս սպարապետ, գլուխ երկնային զօրաց. *Միքայէլ՝ անմարմին հրեշտակաց նախազօրավար: Մոլորելոց առաջնորդ եւ խրատիչ կարգեցեր՝ աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.