ԱՆԱՇԽԱՐՀԻԿ

(-) NBH 1-0108 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 13c, 14c ա. Որ չէ ʼի նոյն աշխարհէ կամ գաւառէ. տարաշխարհիկ. օտարական. նժդեհ. պանդուխտ. դրսեցի. ... *Այր մի օտարական եւ անաշխարհիկ եկիր յարեցար ʼի մեզ. Ագաթ.: *Անաշխարհիկ գոլով՝ կարգեցաւ ʼի դասս զինուորաց. Վրք. ոսկ.: *Անաշխարհիկս կոչեաց զնոսա՝ ասելով, դուք չէք յաշխարհէ աստի ըստ իս. Ոսկիփոր.: Հանեալն ʼի քաղաքակցութենէ. գերի վարեալ յօտար աշխարհ. վտարանդի, ստրուկ. ἁνδράποδον mancipium *Իբրեւ զգերի մի զանաշխարհիկ. Եղիշ. ՟Ը: *Զորս եւ կապեալս եւս ածին բազում լլկութեամբ եւ չարչարանօք իբրեւ զանաշխարհիկս. ՟Գ. Մակ. ՟Է. 3: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Գ. 4. *Գալ դնել զորդիսն իսրայէլացւոց յանաշխարհիկս իւրեանց". այժմու յն. ʼի կորուստ. ἁπώλεια , այլ ըստ մեզ՝ ἁπολίτης qui civis esse desiit *Կին եւ որդիք այնպիսւոյն անաշխարհիկք եղեալ՝ յարքունիս երթիցեն: Ուստերք եւ դստերք իւրեանց յանաշխարհիկս գրեցան. Եղիշ. ՟Գ. ՟Զ: Հրաժարեալն յաշխարհէ. միայնակեաց. *Մի՛ ապականեսցեն զնոյն խորհուրդք չարք՝ առնելով աշխարհականս զանաշխարհիկսն. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳԱՒԱՌ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: 6c ա. ἁνέστιος domo et sede propria carens, sine lare Ի գաւառէ եւ ʼի տանէ իւրմէ օտարացեալ. անաշխարհիկ. *Անգաւառք եւ անվայրք, թշնամիք հայրենի գաւառին. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՆՑԱՂ — ( ) NBH 1 0173 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. Նոյն ընդ ԱՆԿԵԱՆՔ. ԱՆԿԵԱՑ. Անբաժ ʼի վայելից կենցաղոյս. ձանձրալի. անպիտան. ἁβίωτος (βίοσ) non vitalis, vita misera *Կենցաղս անկենցաղ եղեւ վասն ընչասիրութեան. Ոսկ. սղ.: *Ի բաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c ն. ՅԱՐԵՄ ՅԱՐԻՄ. συνάπτω, ομαι, ἑρείδω conjungo, copulo, confirmo, fulcio, haereo προστίθημι appono, addo κολλάω, προσκολλάω, ομαι agglutino, or, adhaereo եւն. Յար՝ այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԿՕԹԱԿ — ( ) NBH 2 0480 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c ՇԿՕԹԱԿ կամ ԸՇԿՕԹԱԿ ԱՌՆԵԼ. (իբր յն. էքսօթէ՛օ, օթէ՛օ. թ. էօթէ՛ էթմէք, էօթէյէ՛ սիւրմէք որպէս եւ լտ. էքսօթիգուս ՝ է օտար, տարաշխարհիկ.) ἑξωθέω extrudo, proscribo, in exilium mando. Տարագրել. տարագիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա. գ. ἁλλότριος, ή, όν alienus ξενικός peregrinus, a, um. Օտար եւ պանդուխտ ոք. օտարազգի. *Ամենայն օտարական՝ որ ոչ իցէ ʼի ժողովրդենէ. ՟Բ. Մնաց. ՟Զ. 32: *Այր մի օտարական եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.