ԱՆԱՊԱՇԱՒ

(-) NBH 1-0109 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c, 13c ա. ἁμετανόητος quem non poenitet Որ ոչն ապաշաւէ. անզեղջ. անապաշխար. յամառ. ... *Անապաշաւս թշնամութեամբ: Անապաշաւ կամօք. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.: *Յանապաշաւ բարս մնալով. Համամ առակ.: *Անապաշաւ սիրտ կալան. Կոչ. ՟Ը: *Ըստ խստութեան քում անապաշաւ բարուց սրտի. Լծ. կոչ.: *Դողումն մահու է յանապաշաւ յանցանաց եկեալ. Կլիմաք.: մ. մ. Առանց զղջման. *Անապաշաւ մեռանել. Վրդն. սղ.: ԱՆԱՊԱՇԱՒ. Որ ինչ ոչ բերէ զապաշաւ. անտրտում. կամակար. *Անապաշաւ ցնծութիւն. Լմբ. պտրգ.: *Անապաշաւ եւ գորովագոյն խանդաղատանօք ʼի տածելն պատրաստականք. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. Չապաշխարօղ. անզեղջ. անապաշաւ. անդարձ. ծրդեալ մեղօք. ... *Որ գալոցն են ʼի վերայ անապաշխարիցն (տպ. անապաշխարողաց). Յճխ. ԺԹ: *Բարկութիւնն եկեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԵՂՋ — (զղջի, ից.) NBH 1 0145 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԶԻՂՋ. ἁμετανόητος Որ չունի զեղջ. որ ոչն զղջանայ. անապաշաւ. անդարձ. չիզըղջացօղ ... *Ըստ անզեղջ սրտի քո գանձես անձին քում բարկութիւն. Հռ. ՟Բ. 5: *Խստանայ սիրտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏՐՋԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 12c ա. Որ ոչ ստրջանայ. անզեղջ. անապաշաւ. ... *Յորժամ զանիրաւն որպէս զարդար պատուես, անստրջանալի մնայ ʼի չարիսն: Ի հարուածս եւ ʼի տանջանս անստրջանալի մնայ, զի զինքն գիտէ ուղիղ, եւ ոչ զքեզ հարկանողդ. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 0687 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c ա. μακρός longus, prolixus Տարածեալ յոյժ ընդ մի գիծ քանակի, ժամանակի, եւ տեղւոյ. որպէս առաւելեալ քան զլայնութիւն, հեռաձիգ. երկան. ... *Ձգեն զմեղս իւրեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՐԱՍՈՒԶԵՄ — (զիմ.) NBH 2 0749 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 14c ն. Ի վայր՝ ի խորս սոզանել, իլ. կր. κατάδυμι, καταδύνω subeo, submergor. *Մահ զազգս մարդկան յինքն ընկլուզեալ ստորասուզէր ի յեղծումն: Հալեցան իբրեւ զմոմ, եւ ստորասուզեցան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.