ԾԱՐԻՐ

(րրոյ, ոց.) NBH 1-1013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. στίβη կամ στίμμι, στίμις, στίμι stibium, antimonium ὐπογραφή pigmentum. գրի եւ իբր ռմկ. ԾԱՐՈՅՐ, կամ ԾԱՐՈՒՐ. Փոշի սեւագոյն իբրեւ զմուր՝ կարդալ ʼի դեղ աչաց, եւ յունայնասիրաց առ ʼի զարդ գեղոյ. ... *Ի ծարիր եւ ʼի ծսնգոյն շպարէիր. Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 80: *Եթէ ամասցես ծարիր յաչս քո. Երեմ. ՟Դ. 30: *Ի սպիտակէն եւ սնգուրոյն եւ ʼի ծարրէն. Ոսկ. ես.: *Սնգուրովն եւ ծարրովն զգոյն երեսացն ապականիցեն: Զծարիրսն ʼի յաչսն ամանալոյն. Ոսկ. մ. 10: ՟Բ. 5: *Ի սնգոյրս եւ ʼի ծարիրս, կամ ʼի ծարոյրս. Մխ. երեմ.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է: *Ծարրօքն ստուարացուցանեն զնստագոյնս աչացն. Լծ. ածաբ.: *Դեղեն զաչս եւ զերեսս իւրեանց ծարիւրօք եւ սնկուրօք. Ոսկիփոր.: ԾԱՐԻՐ ՔԱՐ. ԾԱՐՐԱՔԱՐ. որ եւ ԾԱՐՈՒՐ ասի, եւ ԱՆԱՂԱԾ ԾԱՐՈՅՐ. նիւթ ծարրոյ. այս ինքն քարն չեւ աղացեալ. ... տե՛ս եւ ԹՈՒԹԻ ԱՉԱՑ: Գաղիան.: Բժշկարան.: Հին բռ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՇՊԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0493 Chronological Sequence: Early classical, 13c ձ. գրի եւ ՇՊԻՐԻՄ. στιβίζομαι stibis lino. Շպարաւ նկարել զերեսս. ծեփել. *Ի ծարիր եւ ʼի սնգոյր շպարէիրʼʼ. յն. մի բառ. Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 40: *Կին, որ ʼի սնգոյր եւ ʼիլ ծարիր շպարիցի. Ոսկ. մ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՄ — (ացի, ա՛.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Early classical, 6c ն. ԱՄԱՄ որ եւ ԱՄԱՆԱԼ. (որպէս թէ յամանն ʼի ներքս կամ յամանոյ ʼի դուրս արկանել.) ἑμβάλλω, πατάσσω injicio, percutio Ընկենուլ. թափել. թօթափել. լնուլ. վոթել, լեցնել ... *Առ զմարախն, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՀԱՆԻԿ — ( ) NBH 1 0315 Chronological Sequence: 12c ա. Ելեալն կամ բերեալն յասպահան քաղաքէ (ազգ ծարոյ). *Ա՛ռ ասպահանի ծարիր քար ... եւ շփէ զասպահանիկ ծարիրն՝ որ տրորի. Մխ. բժիշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂ — I. (ոյ, ոց. եւ եւս ի, ից.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. φάρμακον medicina, medicamen, ῤητίνη resina, κολλούριον collyrium Դարման առողջարար հիւանդաց, եւ Սպեղանի վիրաց կամ պատրոյգ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐԴԱՐԿՈՏ — (ի, աց.) NBH 1 0719 Chronological Sequence: Early classical ա. καλλοπιστής ornatus vel cultus nimium studiosus Զարդասէր. մոլեալ ʼի պաճուճանս. պճնասէր. *Զկին՝ որ այնպէս արտասուիցէ, քան զզարդարկոտն, եւ որ ի սնգոյրն եւ որ ʼի ծարիր շպարիցի, առաւել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵՂ — I. ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԼՈՂ: II. ԼԵՂ 2 ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: Unknown date գ. Որպէս ծարիր. στίβη stibium. ... Գաղիան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՐՈՅՐ — ( ) NBH 1 1013 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԾԱՐԻՐ ՔԱՐ. ԾԱՐՐԱՔԱՐ. որ եւ ԾԱՐՈՒՐ ասի, եւ ԱՆԱՂԱԾ ԾԱՐՈՅՐ. նիւթ ծարրոյ. այս ինքն քարն չեւ աղացեալ. ... տե՛ս եւ ԹՈՒԹԻ ԱՉԱՑ: Գաղիան.: Բժշկարան.: Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՐՈՒՐ — ( ) NBH 1 1013 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԾԱՐԻՐ ՔԱՐ. ԾԱՐՐԱՔԱՐ. որ եւ ԾԱՐՈՒՐ ասի, եւ ԱՆԱՂԱԾ ԾԱՐՈՅՐ. նիւթ ծարրոյ. այս ինքն քարն չեւ աղացեալ. ... տե՛ս եւ ԹՈՒԹԻ ԱՉԱՑ: Գաղիան.: Բժշկարան.: Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՐՐԱՔԱՐ — ( ) NBH 1 1013 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԾԱՐԻՐ ՔԱՐ. ԾԱՐՐԱՔԱՐ. որ եւ ԾԱՐՈՒՐ ասի, եւ ԱՆԱՂԱԾ ԾԱՐՈՅՐ. նիւթ ծարրոյ. այս ինքն քարն չեւ աղացեալ. ... տե՛ս եւ ԹՈՒԹԻ ԱՉԱՑ: Գաղիան.: Բժշկարան.: Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՐՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1013 Chronological Sequence: Early classical ն. στιβίζομαι stibio lino. Ծարրով օծանել զաչս. ծարիր ամանալ կամ քարշել յաչս. Ծարուր քաշել. ... *Ծարրեաց զաչս իւր, եւ զարդարեաց զգլուխ իւր. ՟Դ. Թագ. ՟Թ. 30 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.