ԾԵՐ

(ոյ, ոց.) NBH 1-1013 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. պ. զէր. յն. ղէրօն. γέρων senex. մանաւանդ՝ πρεσβύτερος senior. Այր հին աւուրց. երեցագոյն. ալեւոր. ծեր, հալուոր, խօճա. ... *Յերիտասարդաց մինչեւ ցծերս: Պսակ ծերոց՝ որդիք որդւոց. Ծերքն իսրայէլի: Պատուեսցես զերեսս ծերոյն: ԵՒ ահա այր մի ծեր: Խօսեցան ընդ առն ծերոյ: Մարգարէ մի ծեր. եւայլն: գ. ԾԵՐՔ. գ. γερουσία senatus, seniores. Ծերակոյտ. աւագանի. *Առաջի ծերոց քաղաքին. Օր. ՟Ի. 17: ՟Ի՟Ե. 9: ԱՍՏԵՂՔ ԾԵՐՔ, կամ ՑԻՐՔ. Յոբ. ՟լը. 7. յն. լոկ, աստեղք. ἅστρα եզ. ἁστήρ որ թերեւս կրկին գրութեամբ ʼի մեր յունական օրինակի, որպէս արմատ բայիս στηρίζω , ունէր նշանակել Հաստատուն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԻՆ — (հնոյ, ոց.) NBH 2 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. παλαιός . (լծ. վաղեմի.) vetus, vetustus, antiquus ἁρχαῖος (լծ. առաջին). pristinus. Անցեալ կանխաւ. վաղեմի. եղեալն երբեմն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԽԱՂ — (ի, ից.) NBH 2 0189 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. πήρα pera, sacculus. վր. մխէվա՛լի. Պարկ. բակեղէթ. քսակ մեծ կաշեայ կամ մազեայ. քուրձ. խորգ. ... *Ետ ցաղախինն իւր զմախաղն, եւ ելից զնա փոխնտով: Ընկէց ʼի մախաղ կերակրոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա.գ. πολιός canus Ալիս ունղ ʼի մօրուսն. սպիտակացեալ մօրուօք եւ հերովք. հասեալ ʼի խոր ծերութիւն. ծեր. հին աւուրց. հալւոր, ճերմակ մօրուք. ... *Ճշմարիտն ալեւորաց՝ ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԻՔ — I. (ալեաց, եօք.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Տե՛ս եւ զեղականն ԱԼԻ. κῦμα, κλύδων unda, fluctus Կոհակք. մրրկեալ եւ փրփրեալ ջուր ծովու կամ գետոց. ... *Որ խռովեմ զծով, եւ գոչեցուցանեմ զալիս նորա: Ընդ ամեհի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՃԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. Զառամիլ. ցնորիլ. զառանցել. ցնդիլ. յիմարիլ. մոլիլ. եւ աղճատաբանել. ... *Մարգոյ աղճատելոյʼʼ. յն. զառանցելոյ, կամ յետին ծերոյ. Սիր. ՟Խ՟Ա. 4: *Աղճատեալ չարիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆԻ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Early classical, 12c մ. Անագան, իբր ʼի տարաժամել աւուրն. ընդ երեկս. յերեկոյի. ἐσπέρας, ἑν ἐσπέρᾳ verspere իրիկուն եղած, ուշկեկ. ... *Այր մի ծեր եմուտ ʼի գործոյ յանգոյ անագանի: Եւ ել անագանին ննջեաց յանկողնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՅԵՄ — (եցի.) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c ն.չ. φείδομαι parco Խնայել. գթալ. արգահատել. զգուշանալ. պահել. ակն ածել. խղճալ. ... *Անխայեսցէ նա յաղքատն եւ ʼի տնանկն: Զարդարն ասեմ, այլ անխայեմ, գուցէ ոք համարիցի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐԱԾԵՐ — ( ) NBH 1 0346 Chronological Sequence: 7c ա. Արդար եւ Սուրբ ծեր. *Համաձայնակից գոլ սմա եւ արդարածերն եպիփան կիպրացի. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳԻՆ — (գնի) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա. ԲԱԶՄԱԳԻՆ ԲԱԶՄԱԳՆԻ. πολύτιμος, πολλοῦ ἅξιος magni pretii Որ ինչ ունի զգին եւ զյարդ բազում. մեծագին, ծանրագին. պատուական. սուղ, գնոջ ... Զի մի՛ զրկեսցի նա ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.