ԱՆԱՊԱՏԱԿԵԱՑ

(եցի, ցաց.) NBH 1-0110 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. ἁναχώρητης anachoreta Միայնակեաց յանապատի. *Մենակեաց անապատակեաց լեառնական. Բուզ. ՟Զ. 6:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա.գ. ἑρημίτης, ἑρημικός solitarius, eremita Գտեալ կամ սնեալ յանապատի, եւ յանշէն վայրս. վայրենի. եւ որ ինչ ա՛նկ է անապատի. ... *Ցռոյ անապատականի: Անապատական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱՏԱՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0110 Chronological Sequence: 7c, 8c Տ. ԱՆԱՊԱՏԱԿԵԱՑ. *Անապատացիքն՝ բազումք խոտաճարակք են, եւ այլք շաբաթս ձգեն անսուաղ. Հց. աթ. Կիւր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԱՌՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0881 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԼԵՌՆԱԿԱՆ, եւ ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ. *Արս միանձունս լեառնականս: Մենակեաց անապատակեաց լեառնական սքանչելի. Բուզ. ՟Է. 27: ՟Զ. 6: *Զտեսանիցե՞ս զլեառնականսն (յն. զ՝ի լերինսն), զի նոքա եւ զտունս թողին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՆԱԿԵԱՑ — (կեցի, ցաց.) NBH 2 0250 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical Տ. ՄԻԱՅՆԱԿԵԱՑ. μονάζων, μοναχός. *Մենակեաց, անապատակեաց: Առաժնորդ մենակեցաց: Լնոյր զամենայն անապատս մենակեցօք. Բուզ. ՟Զ. 6. 15: *Զմենակեցացն պարս, զորս ոչ արժէ աշխարհս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.