ԾԵՐՈՒՆԻ

(նւոյ, նեաց.) NBH 1-1014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. πρεσβύτης, γέρων, γεροντικόν senex, vetulus. Անձն ծերացեալ. ծեր պատուական. ալեւոր. ծերագոյն. հնագոյն. ծերուկ. ... *Ո՞րջ իցէ հայրն ձեր ծերունի: Զաթենոբիոս ծերունի. Ծն. ՟Խ՟Դ. 27: ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 1: *Ծերունին սիմէոն. Շար.: Ժմ. եւայլն: *Ծերունիդ յակոբ: Ծերունւոյ յեսսեայ. Եփր.: Եւս. քր.: *Յոր խնամեալ իբրեւ ʼի ծերունի. Խոր. ՟Բ. 85: *Զառ ʼի ծերունեացն բան. Պորփ. Յհ. կթ.: *Ամուլ հինն ծերունին. Կիւրղ. ղկ.: *Ո՛վ խաղացեալ մանուկ, մարգարէացար զօրհնութիւնդ լեզուով ծերունւոյդʼʼ. այսինքն եղիսաբեթի ծերունի մօրդ. Լմբ. վերափոխ.: *Արագլաց որ ծերունիքն են՝ անդէն կան մնան ʼի բոյնս, ոչ կարացեալք թռչել. Փիլ. ՟ժ. բան.: Եւ իբր Ծերունական. ծերունեան. *Անցեալ էր զծերունի հասկաւն. Փիլ. լին. ՟Դ. 120: *Ալիք խոնարհութեանս տարաբերեալ իմաստնացուցին զիս, եւ ʼի ծերունի հաստատութիւնն յեցուցին. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԹՇՈՒԱՌ — (ի.) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. πανάθλιος, ταλαιπώτερος miserrimus, valde miser ac aerumnosus Ամենայն իրօք թշուառ եւ ողորմելի. հիքացեալ. չուառական. խեղճին խեղճը. ... *Զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն. Պիտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՂՋԱՄՏԵՄ — ( ) NBH 1 0311 Chronological Sequence: 6c ԱՌՈՂՋԱՄՏԵԼ Առողջամիտ գտանիլ. ողջմտութեամբ կամ ողջախոհութեամբ կեալ. *Սկսեալ համեստանալ եւ առողջամտել, յորժամանցին գնացին ախտքն ծերունի. Փիլ. լին. գ 152 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՏԻ — (ոյ, ոց.) NBH 1 417 Chronological Sequence: Early classical ա. Շատ յերկարեալ ʼի տիս. երկայնակեաց. ծերունի. *Զայս էր նշան եդեալ հնացեալ բազմատիոյնʼʼ. այսինքն Սիմէոնի ծերունւոյն. Եփր. տեառնընդառաջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒԱԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որոյ գլուխն է թաւ մազիւք. *Ծածկեալ անձն ʼի հերաց մարմնոյն ծերունի թաւագլուխ: Յոյժ թաւագլուխ է, եւ հաստանձն. Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Բ. եւ Հ=Յ. յունիս. ՟Ի՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0827 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԺԱՄԱԴԻՐ. գ. συνταγή constitutio, coordinatio ὀρισμός τοῦ καροῦ definitio temporis եւ այլն: Դրութիւն կամ սահման ժամանակի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0912 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. στάσις seditio. Ապստամբութիւն. խռովութիւն. եւ Գործ անվայելւոչ. կղայամտութիւն. *Պիղատոս յետ խակագործութեան (հրէից)գ կրկին կռուոյ նոցա եղեւ պատճառք. Եւս. քր. ՟Բ: *Սկսցի զ՝Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՂՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 2 1055 Chronological Sequence: 6c ա. Խեղ տեսակաւ, խեղաթիւր. տգեղաձեւ, լերկ, եւ խոշոր ... ծերունի, եւ մանուկ ... սուրբ խեղտեսակն. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 1005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἅκρος, ἁκραιφνέστατος, ὔψιστος summus. Որ է ʼի ծայրն առաջին, մերթ նաեւ վերջին. բարձրագոյն. գերագոյն. գերազանց. ծայրացեալ. կատարեալ. քաջ. ծարը եղօղը կամ հասած,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԵՐՈՒՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date, 5c մ. γεροντικῶς, πρεσβυτικῶς siniliter, ut senex. Իբրեւ ծերունի. ծերաբար. որպէս ծեր, ալեւոր, եւ խոհական. *Ծերունաբար ʼի ցուպ յենելով: Ծերունաբար իմաստնասցուք. Ածաբ. ի պասեք.: Թէոփիլ. ի ղզր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԵՐՈՒՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1014 Chronological Sequence: 6c ա. Առաւել ծերունի. եւ գոյն ծերութեան. *Եւ տէր իմ ծեր է ... զորոյ խոստովանէ զիսկ գւ զբուն երեսս նորա եւ զծերունագոյն անդրէն փոխեալ (յուրախութիւն). Փիլ. լին. ՟Դ. 16 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.