ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-1021 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γενεαλογία genealogia. Խօսք եւ ճառ զծննդոց եւ զսերնդոց. ազգաբանութիւն. ազգահամար. ցեղին՝ տանը պատմութիւնը՝ կարգը, ճուղագրութիւն. ... *Հմտութիւն ծննդաբանութեան ազգիս մերոյ ընդ հեբրայեցւոցն. Խոր. ՟Ա. 18: *Ի հայկեան մատենին յերկրորդումն ծննդաբանութեանց. Մագ. ՟Ե: *Ի ծննդաբանութենէ նախապետութեանն ներբովթայ. Նար. խչ.: *Ըստ ամացն ծննդաբանութեան զիշխանականն տալ պատուագրութիւն. Արծր. ՟Դ. 4: ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. γενεθλιαλογία genethlialogia, praedictio e natali die. Ախտարք. աստղահմայութիւն. սուտ գուշակութիւն յօրէ եւ ʼի հանգամանաց ծննդեան ուրուք. *Զքաղդեացւոցն զաստեղաբաշխութիւնն եւ զծննդաբանութիւն. Ածաբ. յայտն.: *Զմոլորեալսն ʼի բաշխումն բախտից ծննդաբանութեանց. եւայլն. շիր: որպէս եւ Մծբ.: Մագ.: Շ. մտթ.: Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Ծնանիլն յԱստուծոյ իւիք օրինակաւ, զոր օրինակ սուրբ աւազանաւ. *Ծնունդ աւազանին, որով կատարին յստուածածնութիւն՝ անկատար ծնունդ մարդկան. Կանոն Եւ որպէս Դիցածնութիւն. ծնունդ կամ ծննդաբանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԾՆՆԴՈՑՔ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԲԱԽՏ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽԱԿԱՆՆ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ. նոյն ընդ վ. (=ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ) ըստ ՟բ նշ. այսինքն Աստեղաբաշխութիւն ախտարական. ախտարք. եւ Արհեստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԲԱՇԽԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԾՆՆԴՈՑՔ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԲԱԽՏ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽԱԿԱՆՆ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ. նոյն ընդ վ. (=ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ) ըստ ՟բ նշ. այսինքն Աստեղաբաշխութիւն ախտարական. ախտարք. եւ Արհեստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԾՆՆԴՈՑՔ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽ ԲԱԽՏ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽԱԿԱՆՆ. ԾՆՆԴԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ. նոյն ընդ վ. (=ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ) ըստ ՟բ նշ. այսինքն Աստեղաբաշխութիւն ախտարական. ախտարք. եւ Արհեստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՈՒՆԴ — (ծնընդեան, դոց.) NBH 1 1022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. իբր ն. τοκετός, τόκος, τίκτειν , λοχεύεσθαι partus, puerperium, parere, parturire. Ծնանելն զզաւակ՝ մանաւանդ որպէս մայր. յառաջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂԴԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0971 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. Ուսումն եւ աղանդ քաղդէից. աստեղաբաշխութիւն. եւ Աստեղագիտութիւն, աստեղահմայութիւն. ախտարք. ծննդաբանութիւն. *Ոյք քաղդէութեամբ եւ չափաբերութեամբ եւ որքանութեամբ զբաղէին: Իջանէր ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.