ԱՆԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0110 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c գ. ἁσωτία luxuria, κῶμος comessatio Անառակ ընթացք. անկարգութիւն. եւ զեղխութիւն. շուայտութիւն. կերուխում, մսխողութիւն. ... *Կեայր անառակութեամբ: Եւ ոչ յամբաստանութիւն անառակութեան: Մի՛ անառակութեամբք, արբեցութեամբք: Արբեցութիւնք, անառակութիւնք: Գինեհարութեամբք, անառակութեամբ: Զմոլեգին յայլոց կրօնից անառակութիւնս բերեալ: Ամուսնութեանց անառակութիւն (յն. անկարգութիւն). Ղկ.: Տիտ.: Հռ.: Գաղ.: ՟Ա. Պետ.: Իմ. ԺԴ. 23. 26: *Նոցին նմանեալք՝ զնոյն անառակութիւնս անխտիր գործեսցեն. Եզնիկ.: *Բազում անառակութեամբ վարէր զթագաւորութիւնն. Փարպ.: *Զերեւելիս կարծէաք Արարիչ, եւ գործէաք զամենայն անառակութիւնս. Եղիշ. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Անարգել եւ անխափան գոլն. եւ յարձակումն բնութեան. բուռն դիմեցումն. որպէս ἁκώλυτον non impeditumessse, ὀρμή impetus *Անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան. Պիտ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: 6c գ. Անխուզ գոլն. չխզելն եւ չքեցելն զանձն. անարգելութիւն. անառակութիւն. ἁκολασία intemperantia *Հեշտութեան բաղձացեալ՝ ցանկալ անխզութեան, պակշոտեալ, աւելաստացուած լինել: Թէ ընկալաւ ցանկութիւն, կոչի ցանկացօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՆՋՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: 6c գ. ἁκολασία, ἁκολάστημα intemperantia, incontinentia Հելլենաբանութեամբ՝ Չտանջելն զանձն. անարգելութիւն. անառակութիւն. անխառնութիւն. *Փոխեսցին միտք մեր յանխառնութենէ եւ յանտանջութենէ ʼի համբերութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՇՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 12c գ. οἱνοφλυγία, φιλοινία ebriositas, ἁσωτία intemperantia, comessatio Շռայլութիւն արբման կամ արբեցութեան. շուայտութի. զեղխութիւն. անառակութիւն. ... *Չա՛ր արբշռութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1049 Chronological Sequence: 6c գ. Լիելն գէջ մըտօք. ցանկասիրութիւն. անառակութիւն. *Ի մաստութեամբ գործել, եւ ոչ գիջամտութեամբ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՍԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0582 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c գ. Երաժշտութիւն. մանաւանդ Արհեստ գուսանական, իբր աշխարհական երգոց եւ խաղուց ʼի թատրոնս՝ խեղկատակութեամբ հանդերձ. ... *Երգք գուսանութեան. Երզն. քեր.: *Թոռունքն կայենի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՂԽԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Early classical գ. Անառակութիւն. զազրագործութիւն. *Զմին՝ զրադաշտ ոմն զեղխագործութեան դնէ (ընծայէ). Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՂԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c գ. ԶԵՂԽՈՒԹԻՒՆ կամ ԶԵԽՈՒԹԻՒՆ. ἁνάχυσις, ἕκχυσις effusio, luxus, luxria, libido գրի եւ ԶԵՂՈՒԹԻՒՆ, համաձայն յն. Զեղումն յաւելորդս. անառակութիւն. շուայտութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0730 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԶԵՂԽՈՒԹԻՒՆ կամ ԶԵԽՈՒԹԻՒՆ. գրի եւ ԶԵՂՈՒԹԻՒՆ, համաձայն յն. Զեղումն յաւելորդս. անառակութիւն. շուայտութիւն. սխալականութիւն. անարգելութիւն. անժուժութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: Early classical գ. λαγνία luxuria, libido, laxitas. Թուլամորթութիւն. խենեշութիւն. անառակութիւն. *Սերմներթութիւնք, է՛ որ ʼի յոյժ գիրութենէ է եւ է՛ որ ʼի կրօնից լագութենէ: Եւ եթէ ʼի կրօնից լագութենէ, զնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.