ԱՆԱՌԱՋՆՈՐԴ

(ի, աց.) NBH 1-0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c ա. Առանց առաջնորդի մնացեալ. անգլուխ. անտերունչ. *Յետ մահուն Յուսկայ անառաջնորդ լինէր երկիրս Հայոց: Անառաջնորդք եղեալ՝ իբրեւ զկոյրս մոլորեցան. Բուզ. ՟Գ. 3: *Հի՞մ լքեր զիս իբրեւ անառաջնորդ. Ճ. ՟Գ.: *Սողոսկեալք ʼի չարն՝ մնացին անառաջնորդք. Լմբ. առակ.: *Առաքէ յաշխարհս Հայոց՝ իբր անառաջնորդ զսա վարկուցեալ: Դժուարին վարկուցեալ զանառաջնորդն լիներ. Խոր. ՟Գ. 10. 48: մ. ԱՆԱՌԱՋՆՈՐԴ. մ. Առանց առաջնորդի. *Ո՛չ խառնիխուռն, եւ ոչ անառաջնորդ այս լինէր. Խոր. ՟Ա. 31: գ. ԱՆԱՌԱՋՆՈՐԴ. գ. ըստ յն. ոճոյ, իբր անղեկավարութիւն. τὸ ἁκυβέρνητον *Վասն անհովուութեան եւ անառաջնորդի. Առ որս. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա.գ. χήρα vidua Կին՝ որոյ այր մեռեալ իցէ. որբեւարի. ... *Այրիք կոչին միայնացեալքն յառնէ. Շ. բարձր.: *Նի՛ստ այրի ʼի տան հօր: Եղիցի կին նորա այրի: Եղիցին կանայք ձեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԼԽԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: 8c ա.մ. Առանց գլխաւորի. *Ոչ անառաջնորդ եւ անգլխաւոր այս լինէր. Խոր. ՟Ա. 31 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՊԻՍԿՈՊՈՍ — (սունք.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 11c ա. Չունօղ կամ չունեցօղ զեպիսկոպոս. առանց եպիսկոպոսի. անառաջնորդ. *Անեպիսկոպոսունս եւ անքահանայս շրջին. Մագ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՇԽԱՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Ոյր չիք իշխան եւ տէր. անիշխան, ինքնատէր. որ է սեպհական Աստուծոյ. *Աստուած իշխէ ʼի վերայ բնաւից, ինքն անիշխան գոլով. Գր. հր.: *Իշխէ ամենայնին, եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՅՐ — (անհօր.) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. ἅπατωρ patris expers Որոյ չիք հայր. հայր չունեցօղ .... ԶՄելքիսեդեկէ ասի, ըստ որում չիք հայր նորա նշանակեալ ի սուրբ գիրս. *Անհայր, անմայր, չհամարեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈՎԻՒ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: 11c, 12c ա. ἁποίμαντος carens pastore, et pascuis Որոյ ոչ իցէ հովիւ. անառաջնորդ, անտերունչ. անճարակ. ... *Հօտ անհովիւ. Մագ. ՟Ի՟Դ: *Աշխարհ ամենայն անհովիւ. Լմբ. պտրգ.: *Անհովիւս եւ անխնամակալուս. Սարգ. ՟ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԵՐԱԿԱՑՈՒ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. ἁπροστάτευτος rectore et adjutore carens, desertus Որ չունի զոք վերադիր. անհոգաբարձու. անտերունչ. անոք. անտեսուչ. անառաջնորդ. անտէր. *Զիա՞րդ իբրեւ զանվերակացու, որոյ ոչ ուրեք ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.