ԾՈՑԱԾԻՆ

(ծնի.) NBH 1-1027 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Ի ծոցոյ՝ այսինքն յիսկութենէ հօր ծնեալ միածին. *Անժամանական առ ʼի հօրէ եւ անմարմին ծոցածին. Շար.: *Ծոցածինն անդրանկանն. Պիտ.: *Հայրական ծոցածին ծաղկին. Նար. կուս.: *Առաքեաց զծոցածինն իւր զորդի. Սարգ. յկ. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՆՈՒՇԱԿ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամեաեւին անոյշ եւ անուշահոտ. ամենայնիւ քաղցր. *Ամենանուշակ անանջատելի բաղդատութեամբ: Մարմին անպական յամենանուշակ մշտակուսէ, ծոցածին հօր նախայաւիտեան որդի՝ երէկածին մանուկ կուսամօր որդի. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՂԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԲՂԽՈՒՄՆ որ եւ ԲԽՈՒՄՆ. Բղխելն ներգործաբար, եւ մանաւանդ չէզօքաբար, կամ կրաւորաբար (ըստ ամենայն առման). *Նապաստակ երկնչի եւ ʼի բխմանէ վիժից աղբերց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԼԱՐԱԲԵՐ — ( ) NBH 1 0591 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. χροηφόρος viridia gramina ferens Բերօղ յիւրմէ կամ յինքեան զդալարի եւ զդալարութիւն. կանանչեղեն բուսցընօղ, կամ կանանչութիւն ունեցօղ. *Ի վերայ բուսոյ եւ դալարաբեր երկրի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԲ — (երբի, զերբն.) NBH 1 0671 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. τὸ πότε quando Անորոշ հարցական մակբայ անուանացեալ. մի ի տասն ստորոգութեանց՝ յայտարար որոշման ժամանակի. կամ ժամանակ. *Յաղագս երբին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0759 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. συνών ὀμοούσιος ejusdem essentiae, consubstantialis Բնութենակից. իսկակից. համագոյ. *Ցուցաւ էակից միշտ եւ գոյակից հօր. Կիւրղ. գանձ.: *Էակիցն հօր անդրանիկն որդի: Ի փառս էակցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՑԱԾԱԳԵՆԻ — ( ) NBH 1 1027 Chronological Sequence: 10c ա. Ի ծոցոյ հօր ծագեալ. ծոցածին. միածին. *Ծոցածագենի ծագումն ծիր մշտած աւալ անփոխ. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. πατρωός, πατρικός paternus. Սեպհական հօր. եւ Որ ինչ ʼի հօրէն երկնաւորէ, կամ երկրաւորէ. հայրենի. հայրաբուն. *Հայրական փառք (միածնին). Ագաթ.: Շար.: Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՕՐԱԾԻՆ — ( ) NBH 2 0144 Chronological Sequence: Unknown date ա. որ եւ ՀԱՅՐԱԾԻՆ, ԾՈՑԱԾԻՆ. Ի հօրէն լուսոյ ծնեալ. *Որ միայնդ ես ամենակալ տէր՝ հօրածին բանիւ, եւ հոգւովդ սրբով. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐԴԻ — (դւոյ, դւոց. եւս եւ՝ դեաց.) NBH 2 0529 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. (որպէս թէ Որ դիէ զկաթն.) ὐιός, τέκνον , παῖς filius, puer, proles, liberi. Զաւակ. որդեակ. մանաւանդ ուստր. ծնունդ կենդանւոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0714 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ա. Սիրողական. սիրալիր. մարդասիրական. քաղցր. նշանակ սիրոյ. *Իբր սիրական համբուրիւք ողջունի զմիմեամբք պատատի, որպէս զձիթենեօքդ բաղեղն. Փիլ. լիւս.: *Ընդգրկեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.