ԾՈՒԾ

(ծըծոյ.) NBH 1-1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ.ա. Արմատ Ծծելոյ, իբր Ծծումն, կամ ծծելի. (յորմէ եւ ռմկ. ուղեղ ոսկերաց, եւայլն.) *Զմատաղածին մանկունս ʼի գիրկս առեալ՝ զյետին զայն ծուծ ստին ʼի բերան եդեալ տղայոցն համարէինʼʼ. յն. մանկունս զյետին զկաթն ծնօղս. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 28: գ. ԾՈՒԾՔ ծծոց գ. Փողք քթաց ծծօղք զօդս, կամ առօղք զշունչ եւ զհոտ. *Որպէս եւ հոտ երկուց ծծոց, այսպէս բուրէր ʼի ձեռն զօրութեանցն եւ սքանչելեացն հոտ առաքելոցն, ʼի պանդերձեալ նոցա հալածիչս. Եփր. ՟բ. կոր.: *Հագագ շնչոյն ʼի տրտմութենէն թանձրացեալ լնոյր զանցս շնչերակացն, եւ ընդ նրբագոյն փողոցս երկուց ծծոցն ճնշելով յարտափչելն սուլէր (այսինքն խորդայր). Անան. ի յովնան.: (ուր մարթ է իմանալ եւ զծծողական անցս պարանոցին:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԻՒԹ — (ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὔλη, στοιχεῖον, βάθος materia, humor, elementum, crassitudo, vis, vigor եւն. Նիւթ. տարր՝ խոնաւ, կամ թանձրացեալ. թանձրութիւն. խորութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՂԵՂ 2 — (ուղղոյ, կամ ուղղւոյ, ոց.) NBH 2 0544 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ՈՒՂԵՂ 2. μυελός, ἑγκέφαλος cerebrum. իտ. cervello. (գրի եւ ՈՒՂԻՒՂ, եւ ՈՒՂԻՂ, ուղղի, ից. ռմկ. ըղեղ ). որ եւ ԽԵԼՔ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԻՃ — (ամճոյ, ոց.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. (որպէս թէ ամիկ եփեալ, կամ համեղ կերակուր.) Խորտիկ ʼի մսոյ կամ յորսոյ. ծուծ կենդանեաց. (լծ. թ. էմճէք, ծծելի ինչ.) *Սնեալ էին ուղղովք զուարակաց, եւ ամճովք երէոց. Եղիշ. ՟Ը: *Եդին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 1018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն. θηλάζω sugo ῤοφέω sorbeo ἑκπίνω ebibo ἑκσιφωνίζω per siphonem exhaurio ἐλκύω traho. Արմատն է Ծուծ. (կամ ռմկ. ծիծ. լծ. թ. սիւզմէք. եւ նոյն ընդ լտ. սու՛կօ). Յինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՐՈՒՄՆ — (ծորման.) NBH 1 1026 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ῤύσις, ῤοή (լծ. առու. լտ. rivus ). fluxus ἁπορροή defluxus. որ եւ ԾՈՐԱՆ. Ծորիլն. թորումն. Հոսումն. կաթուած. բղխումն. վայթումն. լուծումն. վատնումն. սահականութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՒԹԱՆԻՒԹ — (ի, ից.) NBH 2 0101 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 12c ա.գ. Բոլորովին նիւթեղէն. մարմնաւոր. երկրաւոր. իր հողեղէն. զգալի ինչ. ինչք. տարր. եւ Ծուծ. արմատ. *Խորհի ոք զաստիսս ʼի հիւթանիւթ իրս. Յճխ. ՟Ժ: *Ընտանացեալ ընդ ախտաւորս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԽ — (ի.) NBH 2 0225 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 18c գ. ՄԱՐԽ կամ ՄԱԽՐ. Փայտ իւղային կամ ծուծ փայտի դիւրավառ. չըրա. իսկ պ. մէրխ, փայտ վառելի շփմամբ. *Հրամայեաց շուրջ զնովաւ հուր բորբոքել, եւ արկանել ձէթ, եւ մարխ, եւ մոմ. Տէր Իսրայէլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՋՈՒԿ — (ի.) NBH 2 0281 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. որ եւ ՄԻՋՈՑ (ըստ վերջընթեր նշ). Որ ինչ կայ ʼի բուն մէջն կամ ʼի ներքս անդ՝ իբրու ծուծ եւ սերմն. *Ձուկ միջուկ: Միջուկ սերկեւլի. եւ այլն. Գաղիան.: Բժշկարան.: Ոսկիփոր.: Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0421 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. Ներքին եւ սերտ մասն մարմնոյ եւ արմատոյ եւ այլն. որպէս նեարդ. ջիղ. կաշի. կեղեւ. կամ ծուծ. ամրութիւն. *Եմուտʼի ներքոյ փղին, հարկանէր զներտս փղին, եւ անդէն ընկենոյր զփիղն ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՂՂԱԲՈՅՆ — ( ) NBH 2 0545 Chronological Sequence: Unknown date գ. Բոյն ուղղոյ. ուր ուրեք կայ ինչ ծուծ. *Խորշ խորշք մարդոյ մարմին, որպէս անդամք եւ զգայարանք, ուղղաբոյն, աչք, ականջք, սրտին առագաստ, ներքին որովայն. Մեկն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.