ԾՓԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-1029 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Ուր իցեն ծուփք. ծփեալ. ծփալի. ալէկոծ. յուզեալ. խռովայոյզ. *Ծփական ալիք. Անյաղթ եւ Շ. բարձր.: Անան. եկեղ.: *Ալեկոծութիւն ծփականք խաղաղանան. Լծ. ածաբ.: *Ծփական ջուրք. Արծր. ՟Ա. 1: *Ի ծփական տառապական տառապանաց զերծուսցես զմեզ. Յհ. իմ. եկեղ.: *Ծփական արշաւականք հնից, կամ խռովութիւնք կենցաղական զբաղմանց. Յհ. կթ.: Նար. ՟Ժ՟Բ: *Ի մէջ ծփական ալեաց ծովու: Տէր էջ յերկնից ʼի ծփական կենցաղս: Ի փողոցի ասէ, որ նշանակէ զանցաւոր կենցաղոյս ծփական վարս. տօնակ: Որք ʼի ծովու յայսմ աշխարհիս կան ծըփական. Երզն. ոտ. երկն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԻՒՐԱՀԵՂ — ( ) NBH 1 0632 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. ἑκδιάχυτος fluxus Դիւրաւ հեղլի. լոյծ. հեղհեղուկ. *Որպէս ջուր դիւրահեղ եւ ծփական են խորհուրդք: Յեղյեղուկ է բնութիւնս, եւ դիւրահեղ. Լմբ. սղ.: *Որ ի միջի օդն դիւրահեղ գոլով. Նիւս. բն.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲԱՂՈՒՄՆ — (զման, մունք, մանց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. περισπασμός distractio, occupatio μελέτη curo, sollicitudo Զբաղելն, եւ գործք զբաղեցուցիչք. հոգք աշխարհի, ցնորք. ցնդմունք. ծփանք. զբօսանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՈՎԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0986 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ուր իցէ խռովութիւն. խռովիչ, եւ խռովեալ. անհանգիստ. ծփական. *Սատանայի խռովական իշխանութիւնն կործանէր. Արշ.: *զխռովական կեանս եւ զբազմալիս՝ ծովու նշանակէ անուամբ. Լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՓԻՆ — ( ) NBH 1 1029 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Ծփական. Ծփեալ. ծփելի. *զծփին եւ զշարժուն արարածս. Կոչ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1089 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c ա. βιοτικός, κοσμικός hujus vitae, saecularis, mundanus, civilis. Սեպհական կենցաղոյս. աշխարհական. երկրաւոր. անցաւոր. եւ Կենցաղօգուտ. ... *զամենայն զկենցաղականս ʼի բաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒԶԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Յուզեալ. յուզելի. ծփական. ալէկոծ. *Ի բա՛ց ընկեա՛ ʼի քէն զհոգս, եւ զյուզական միտս. ՟Դ. Եզր. ՟Ժ՟Դ. 14: ՅՈՒԶԱԿԱՆ. Յուզօղ. յուզակ. խուզարկու. *Խնդրելն է յուզելն եւ գտանելն՝ զօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԺԱՆԱՇԱՏ — ( ) NBH 2 0837 Chronological Sequence: 14c ա. Ուր լինի շատ տաժանումն. տաժանալից. դժնդակ. *Պտուղս հիահրաշս իւրոցն տաժանաշատ կրիցն: Դառնաբեր վիժանաց տաժանաշատ եւ աղմկեալ ծփական տատանմանց (ծովու աշխարհիս). Վրդն. լուս.: Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.