ԿԱՅԾ

(ի, ից.) NBH 1-1045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c, 14c գ. σπινθήρ, ἁνθρακίς scintilla, pruna եւն. (լծ. կիզուլ. գազազ.եւ թ. քեօզ ) Մասնիկ հրոյ փայլուն եւ դիւրաշէջ, որ մնայ ʼի մէջ աճիւնացեալ կրակի, եւ որ ոստնու ʼի կրակէ կամ ʼի ճրագէ. որ եւ ԿԱՅԾԱԿՆ ասի. եւ ՇԱՆԹ. կայծ, կած, պէծ. (որ եւ բեղեկ ըստ եբր.) ... *Նշոյլ եւ կայծ ինչ աստուածային շնորհացն. Բրսղ. մրկ.: *Զլեարդն հանին, եւ կայծիւք խարշատեցին. Ճ. ՟Ա.: ԿԱՅԾ. Կայծագոյն կամ հրագոյն ակն պատուական. ἅνθραξ carbunculus. որ ի սուրբ գիրս թարգմանի Կարկեհան, կամ Սուտակ. *Սուտակն կարկեհանն է. եւ յականցն գիրքն կայծ ասի. Վրդն. ծն.: *Կայծն կոչի սուտակ, նման է կրակի կայծի. Տօնակ.: *Կարկեհանն կայծ կոչի, որ է հրագոյն. Նչ. եզեկ.: *Զտըպազիոնն ընդ յայսպիսի՝ յեռեալ ընդ կայծըն մեծագին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.: *Կայծ եւ տպազիոն նոր ահարոնի: Բիւրեղ պատուելի, տպազ սարդի, կայծ արփագունի. Գանձ.: *Շնորհեալ նմա ձիր զկայծն ատրորակ ʼի յականց պատուականէ. Մագ. ՟Թ. որ եւ ՟Ի՟Թ. կայծի ասէ: Նոյն համարի ընդ Պղնձագոյն ակնէ ըստ Լմբ. յայտն. *Երրորդն՝ պղնձագոյն. այս քարս (սովին անուամբ) ʼի քահանայական բանակն ո՛չ էր, այլ՝ կայծ, որ աստ (ʼի գիրս յայտնութեան) ոչ եդաւ, բայց կարծեմ թէ զայս անուանեցին սուրբքն կայծʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՅԾԱԿՆ — (կան, կունք, կանց.) NBH 1 1045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. σπινθήρ scintilla ἅνθραξ carbo, pruna. Կայծ՝ մեծ կամ փոքր. շանթ. հուր կամ լոյս փայլատակեալ. եւ Կրակ. ածուխ վառեալ, խարոյկ. կայծ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԵՀԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 14c գ. ἅνθραξ carbunculus (որպէս թէ Կրակահան.) Ակն պատուական հրագոյն. որ եւ ԿԱՅԾ ասի. Տե՛ս եւ ՍՈՒՏԱԿՆ. եբր. ֆուք. թարշիշ: Ել. ՟Ի՟Ը. 18: Ես. ՟Ծ՟Դ. 11: Եզեկ. ՟Ժ. 9:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՒՏԱԿՆ — (ական.) NBH 2 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c գ. ՍՈՒՏԱԿՆ կամ ՍՈՒՏԱԿ. ἅνθραξ carbunculus. որ եւ bdellium. ըստ եբր. պտօլախ. Քար պատուական. որ եւ կԱՐԿԵՀԱՆ. ԿԱՅԾ. *Անդ է սուտակն, եւ ակն դահական. Ծն. ՟Բ. 12: *Սուտակի եւ ական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅԼԱՏԱԿՆ — (ական.) NBH 2 0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c գ. Նոյն ընդ Փայլակն, իբրու սաստկականն նորա, կամ որպէս հատումն եւ արձակումն փայլման յերկնից. փայլակ .... եւս եւ Կայծակն. որպէս կայծ, եւ շանթ. *Իբրեւ զտեսիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԵԹ — (ի.) NBH 1 0001 Chronological Sequence: 10c գ. Լուցկիք. նիւթ վառելի՝ ʼի կտաւէ կամ ʼի սնկոյ. բուտ, գաւ. *Կայծ ոստս հրահանաց աբեթի վառել. Նար. խրատ.: (Իսկ ըստ յն. ա՛բդօ՝ է լուցանել, վառել:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՆՁ — ( ) NBH 1 0159 Chronological Sequence: 12c ա. Ոչ խանձեալ. ոչ խանձատեալ. չիխանծած, կայծ չդպած. ... *Ի փայլատականաց կայծականց՝ սուսեր տեսաք ʼի պատեանսն հալեալ, եւ պատեանքն անխանձ մնացեալ. Լմբ. իմ. ՟Ժ՟Թ. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԻՋԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՆՇԷՋ. *Կայծ անշիջաւոր. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԿԱՅԾ — ( ) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՌԿԱՅԾ եւ ԱՌԿԱՅԾԵԱԼ ԱՌԿԱՅԾԵԼԻ Ի փոքր կայծ իմն վերացեալ. նուազեալ, նուաղեալ, մերձեալ ʼի շիջումն. պլպլացօղ, մարելու մօտ. *Զպատրոյկն առկայծ. Տօնակ.: *Զպատրոյկն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԿԱՅԾԵԱԼ — ( ) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՌԿԱՅԾ եւ ԱՌԿԱՅԾԵԱԼ ԱՌԿԱՅԾԵԼԻ Ի փոքր կայծ իմն վերացեալ. նուազեալ, նուաղեալ, մերձեալ ʼի շիջումն. պլպլացօղ, մարելու մօտ. *Զպատրոյկն առկայծ. Տօնակ.: *Զպատրոյկն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԿԱՅԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՌԿԱՅԾ եւ ԱՌԿԱՅԾԵԱԼ ԱՌԿԱՅԾԵԼԻ Ի փոքր կայծ իմն վերացեալ. նուազեալ, նուաղեալ, մերձեալ ʼի շիջումն. պլպլացօղ, մարելու մօտ. *Զպատրոյկն առկայծ. Տօնակ.: *Զպատրոյկն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.