ԿԱՅԾԱԿՆ

(կան, կունք, կանց.) NBH 1-1045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. σπινθήρ scintilla ἅνθραξ carbo, pruna. Կայծ՝ մեծ կամ փոքր. շանթ. հուր կամ լոյս փայլատակեալ. եւ Կրակ. ածուխ վառեալ, խարոյկ. կայծ. եւ կրակ վառած. ... *Կայծակունք թօթափէին ʼի նոցանէ իբրեւ ʼի փայլատականց պղնձոյ: Իբրեւ կայծակն ընդ եղէգն ընթասցին: Որ սաստիկ կայծակունս յաչաց փայլատակեցուցանիցեն: Լի բուրուառաւ կայծակունս հրոյ: Շիջուցանիցեն զկայծակն իմ զմնացեալ: Կայծակամբք կաղնւոյ: Կրակարան կամ կրակեաղ կայծականց: Փքովք կայծակունս արծարծանէ. եւայլն: *Կայծակն կենդանութեան, կամ աստուածապաշտութեան, բանին, լուսոյ. եւայլն. Փիլ. լին.: Վրդն. ել.: Խոր.: Նար.: ԿԱՅԾԱԿՆ. κεραυνός, σκεπτρός fulmen. Շանթ երկնառաք. կայծակ. ... որ ասի եւ ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. *Շանթք ʼի վայր բերեալ՝ կոչի կայծակն. Տօմար.: *Ոչ սատակես կայծակամբք հրոյ ʼի մեղանչելն մերում. Վրք. հց. ձ: *Ի կապիտողիոնն կայծակունք տեղացին. Եւս. քր. ՟Ա: *Ի փայլատականց կայծականց մեռանին անասունք եւ մարդիկ, եւ ոչ խանձատին. Լմբ. իմ.: *Ի ճնշմանէն սաստիկ փայլեալ նիւթ կայծական, եւ պատառմամբ թնդմամբ որոտ՝ ընդոստական. Երզն. ոտ. երկն.: *Իբրեւ զկայծակն իմն փայլակնահար զաշխարհն արարեալ: Իբրեւ զկայծակն ʼի վերայ հասեալ. Յհ. կթ.: ԿԱՅԾԱԿՆ. ἅνθραξ carbunculus. Նմանութեամբ՝ անուն պալարի, կեղոյ, խաղաւարտի, որ ունի այտուցս. կոչի եւ Կայծոռիկ. ... *Ախտ հիւանդութեան, որ էր նա կեղ. զի ըստ նմանութեան նմին վասն այրելոյն իւրոց անուանէր կայծակն. Եւս Պտմ. ՟Թ. 8:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ὁργή (յորմէ թ. էօրքէ ) θυμός, χόλος ira, indignatio Բարկանալն. կիրք սրտի վասն ընկալեալ անիրաւութեանն հանդերձ բաղձանօք վրէժխնդրութեան. ցասումն, զայրոյթ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՆԹ — (ի, ից.) NBH 2 0464 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ՇԱՆԹ կամ ՇԱՆԴ կամ ՇԱՆԹԻ կամ ՇԱՆԴԻ. κεραυνός fulmen. Կայծակն երկնառաք. հրեղէն ցոլքն փայլատականց. որ եւ ասի ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ, կամ ՀՐԱՑԱՆ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅԼԱՏԱԿՆ — (ական.) NBH 2 0929 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c գ. Նոյն ընդ Փայլակն, իբրու սաստկականն նորա, կամ որպէս հատումն եւ արձակումն փայլման յերկնից. փայլակ .... եւս եւ Կայծակն. որպէս կայծ, եւ շանթ. *Իբրեւ զտեսիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ — (գ.) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 6c ԱՄՊԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄԲԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ. κεραυνός fulmen Տե՛ս եւ ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ: Հարուած եկեալ յամպոց. շանթահարութիւն. շանթ. կայծակն. կայծակ. ... *Ամբահարութիւնս ածեալ հսկայիցն (այս ինքն ʼի վերայ հսկայիցն):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԷՋ — (շիջի, ջաւ.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἅσβεστος inextingubiis Անշիջանելի. անշիջական. որ ոչ շիջանի. մշտավառ. մշտաբորբոք. չմարելու. ... *Հուր անշէջ. Յոբ. ՟Ի. 26: Մտթ. ՟Գ. 12: Մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՅԾԱԿՆ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր կայցէ աստուածային կայծակն ըստ տեսլեանն եսայեալ. *Աստուածակայծակն սեղան. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԾԱՐԾԻՉ — ( ) NBH 1 0362 Chronological Sequence: 6c, 11c ա. Որ արծարծէ (ըստ ամենայն առման). *Կայծակն արծարծիչ: Արծարծիչ բարեկարգ շինութեան. Պիտ.: *Արծարծիչ շնչոյ. Լաստ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԶԱԿ — ( ) NBH 1 479 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c ԲԵԶԱԿ կամ ԲԵԶԵԿ. յորմէ եւ ԲԵԶԵԿԵԱՆ. βέζεκ besec Բառ եբրայական պաշագ. որ է Փայլիւն լուսոյ կամ Փայլակն. փայլատակումն. կայծակն. եւ լայնաբար՝ Արեգակն. (որպէս թարգմանի ʼի մեզ, Եզեկ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԶԵԿԵԱՆ — ( ) NBH 1 479 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԲԵԶԱԿ կամ ԲԵԶԵԿ. յորմէ եւ ԲԵԶԵԿԵԱՆ. Բառ եբրայական. որ է Փայլիւն լուսոյ կամ Փայլակն. փայլատակումն. կայծակն. եւ լայնաբար՝ Արեգակն. (որպէս թարգմանի ʼի մեղ, Եզեկ. ՟Ա. 14:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԷԳՆ — (եղեգան, գունք, գանց.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. ռմկ. եղէգ. κάλαμος arundo, calamus եբր. քանէ. իտ. canna Բոյս ջրարբի՝ երկայն ծղօտիւ, որոյ մէջն է դատարկ. ... *Առ պրտուով, եւ եղեգամբ, եւ կնիւնով:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.