ԿԱՊՈՒՄՆ

(պման.) NBH 1-1055 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. Կապիլն. ʼի կապանս արկանիլն. կաշկանդիլն. *Կապումն խոսրովայ: Կապումն գլխավորաց. Խոր. ՟Գ. 50. 68: *Բերանն յովհաննու արար կապումն եւ լուծումն (օրինաց). Եփր. համաբ.: *Զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց՝ անուոց կառաց նոցա ժամանէր. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՊ — I. (ոյ, ով, ովք. եւ ի, աւ, ից, իւք, կամ օք.) NBH 1 1053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ԿԱՊ որ եւ ԿԱՊԱՆՔ. δεσμός ligamen, vinculum πέδη pedica, compes. ինչ մի զուգիչ, զօդիչ, պնդիչ իրի ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԱՌԱՊԻՆԴ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: 6c ա. Որպէս զաճառս ներդից պնդեալ՝ կամ պնդիչ. *Աճառապինդ գործեացն բռնութեամբ: Աճառապինդ շղթայիւք կապումն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՂԱՑ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 15c ա. ἁκίνητος immobiis Որ ոչ խաղայ ʼի տեղւոջէն, կամ յառաջ. անշարժ. անփոփոխ. ... *Անշունչք են, անխաղացք, անշարժք. Ագաթ.: *Անխաղացք ʼի տեղւոջէն. Բուզ. ՟Գ. 3: *Կապումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԼ — I. (ոյ, ոց եւ ի.) NBH 1 1033 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. (լծ. յն. ա՛լօն, ա՛լօս). ἄλων, ἄλως area (trituraria) եւ ἁλωητός tritura եւն. նոյն եւ վր. կալօ. Ընդարձակ վայր, ուր կասուն կամ ծեծեն եւ հոսեն զցորեան. եւս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԼԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1033 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. σύλλιψις captio եւ φυλακή custodia. Կալումն. ըմբռնումն. կապումն. եւ Կապանք, արգելաքն կալանաւորաց. բանտարկութիւն. դութմասը, հապս էթմէսի, զընտան. *Տոռունք նորա, եւ կալանք նորա. Յոբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՊՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 1055 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Կապումն. եւ Կապ. *Հատանել խզել զվնասուցն պատճառաց կապուածս: Մտանէր ʼի կապուածս լծոյ ամիրապետին. Յհ. կթ.: *Հոգի (բանական.) իսկ զետեղուածն սորա ʼի սմա եւ կապուածն ասի միտք. Անյաղթ հց. իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՏԱՒԱԿԱՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1130 Chronological Sequence: 5c գ. Կապումն կտաւովք պատանաց. *ի մահազգեաց պարածածուկ կտաւակապութենէն արձակէ. Մամբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ὀμόνοια, ὀμοφροσύνη concordia, consensio, unanimitas Սրտակցութիւն. միաբանութիւն խորհրդոց եւ սրտից. համաձայնութիւն. *Խաղաղութիւնն է ամենայնի միաւորական, եւ ամենեցունց համամտութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նեաց.) NBH 2 0322 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. φανερός, ἑμφανής, δῆλος , προδήλος, σαφής, γνωστός, εὕγνωστος եւն. manifestus, patens, perspicuus, notus եւն. Յայտ եղեալն. ծանուցեալ. ծանօթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԴԱԿԱՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0378 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. Յօդիւ կապումն. շաղկապումն. յօդակապ. յօդ. *Ընդ նա յօդակապութեամբ հոգւոյն խառնեցան: Տտրանայ ʼի գլուխն Քրիստոս յօդակապութեամբ հոգւոյ. Լմբ. պտրգ.: *Պահել զնոյն միաբանութիւն յօդակապութեամբ հոգւոյն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.