ԱՆԱՐԺԱՆԻ

(նւոյ, նեաց.) NBH 1-0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 13c - Տ. ԱՆԱՐԺԱՆ՝ ըստ ամենայն առման. *Համարելով զինքեանս անարժանիս ընդ տիկնոջն կեալ: Անխորհրդից եւ անարժանեաց ʼի վեր հանել զխորհուրդս. Փիլ. լին.: *Անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց: Եթէ ոք յանարժանեացն իցէ բարձրութեանս այսորիկ, ամենեւին մի՛ հպեսցի. Առ որս. ՟Է: *Զամենայն խորհուրդս՝ հոգեւորական վարդապետութեանն անարժանիս. ՃՃ.: *Ոչ ինչ ʼի չարեաց եւ յանարժանեաց գործեցի. Եպիփ. յար. մեռ.: մ. ՅԱՆԱՐԺԱՆԻ. մ. Յանիրաւի. ... *Յարժանի եւ յանարժանի բռնաբար ունէին. Եփր. թագ.: *Մի՛ ոտնհար լիցիս ումեք ʼի նեղութեան ժամու, յարժանի կամ յանարժանի. Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄԱՏ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ῤίζα radix որ եւ ԱՐՄ. Ստորոտ բուսոց եւ անկոց՝ յերեսաց երկրէ մինչեւ ցխորս հողոյ հանդերձ մանր թելիւք. կոճղ կամ ստորին բունն, եւ մազմզուկքն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԳԱԹՆ — (թան, թունք, թանց.) NBH 1 0519 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. κορυφή vertex Վերին ծագ գլխոյ մարդոյն, եւ այլոց կենդանեաց. գագաթ. դէքէ, չէքեատ. *Ի վերայ գագաթան փառաւորելոյն ʼի մէջ եղբարց. Օրին. ՟Լ՟Գ. 16 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՅՐ — (խուրի. ից.) NBH 1 0961 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. μίτρα mitra κίδαρις cidaris τιάρα tiara διάδημα diadema. (լծ. ար. եւ պ. քիւրաթ, խօրէ, խօյ խօրտ.) Փակեղն պատուաւոր. գլխարկ կամ թագ եւ պսակ քահանայապետական,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.